Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Metodrådet SLL - Gotland

Metodrådet är en regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården i Stockholms läns landsting.

Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, vetenskaplig utvärdering enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Johan Thor | Docent, överläkare, medicinsk rådgivare

Medicinsk rådgivare

Leif Törkvist | Överläkare, medicinsk rådgivare

Kvalitetsrådet

Peter Gunvén | Docent, överläkare

Inspektionen för vård och omsorg

Måns Rosén | Professor

Karolinska Instituet

Thomas Kunze | Verksamhetschef

Medicin- och rehabkliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland

Gunnar Nilsson | Professor, överläkare

  • |
  • Centrum för Allmänmedicin

Jörgen Nordenström | Professor, överläkare

  • |
  • Kirurgkliniken, Karolinska Universitessjukhuset

Olof Nyrén | Professor

Karolinska Institutet

Agneta Pettersson | Civilingenjör, projektledare

SBU - kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Niklas Zethraeus | Ekonomie doktor

Senior forskare i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Från Metodrådet:

Elisabeth Persson, Johannes Blom, Johan Thor, Leif Törkvist, Erica Brostedt, Christina Lindberg.

Specialitetsråden inom Stockholms Medicinska Råd 

De har en viktig funktion genom att fånga upp nya metoder för utvärdering, tillsätta HTA-grupper och genomföra fattade beslut efter HTA processen. 

Metodrådet tar tillsammans med aktuellt specialitetsråd ställning till frågans relevans och analyserbarhet, med andra ord om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig. Om så är fallet engageras specialitetsrådet för fortsatta aktiviteter.

Finns det skäl att starta en HTA-utvärdering får specialitetsrådet i uppgift att tillsätta en HTA-grupp, som sedan får stöd av medarbetarna inom Metodrådet i genomförandet av utvärderingen.

HTA-gruppen

HTA-gruppen bör bestå av 3-5 personer och bör om möjligt vara tvärprofessionellt sammansatt. Minst hälften av deltagarna bör vara disputerade. Det är viktigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet vilket kan bli upp till 40 timmar per deltagare.

Om du har erfarenheter av evidensbaserad medicin och vill bidra i vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss!