Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna för att bland annat minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården utgår från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Det betyder att patienten får ett fastställt vårdförlopp från välgrundad misstanke av cancer till start av behandling. Standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och varierar mellan olika diagnoser och behandlingar.

I Stockholms läns landsting har vårdförlopp för 28 cancerdiagnoser införts. Under 2018 kommer troligen ytterligare tre förlopp införas.

Samverkan för att identifiera flaskhalsar

Läkare och sjuksköterskor inom respektive diagnos i Stockholms läns landsting har identifierat flaskhalsar och tillsammans med verksamheterna föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med väntetiderna.

Åtgärderna är bland annat förändrade arbetssätt och införande av koordinatorer. Dessa ska underlätta för läkare och sjuksköterskor i cancervården med att boka tider och se till att vårdförloppen följs.

Stöd till dig som läkare

1. Beskrivning av vårdförlopp.

2. Information om vårdförlopp och vägledning för alarmsymtom för primärvården finns på viss.nu.

3. Patientinformation att dela ut vid välgrundad misstanke.

Nya KVÅ-koder

För att följa upp de standardiserade vårdförloppen har Socialstyrelsen tagit fram nya KVÅ-koder. Koderna följs upp via en webbaserad lösning på INCA plattformen, mer information finns här:

  • Regeringen satsade vintern 2015 två miljarder kronor under fyra år för att bland annat införa standardiserade vårdförlopp.
  • Pengarna fördelas mellan alla regioner och landsting i Sverige årligen.
  • Under 2015 infördes vårdförlopp för fem diagnoser. Under 2016 för 13 och under 2017 för ytterligare 13 diagnoser.
  • Vårdförloppen tas fram av de nationella vårdprogramgrupperna.
  • Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland samordnar och leder arbetet.

Läs mer om satsningen på kortare väntetider och standardiserade vårdförlopp på cancercentrum.se

Kontakt