Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akutsjukhusens uppdrag renodlas

Samtidigt som möjligheten att få akut vård utanför akutsjukhusen ökar förtydligas uppdragen för respektive akutsjukhus. Sjukhusen rustas också upp genom omfattande om- och nybyggnationer.

Barnsjukvården

Under 2016 flyttar Astrid Lindgrens Barnsjukhus in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna. Delar av den ortopedi och kirurgi som skett på Astrid Lindgrens Barnsjukhus tas över av...

Cancersjukvårdens inriktning

Inriktningen i den regionala cancerplanen i Stockholm - Gotland är utgångpunkt för cancersjukvården inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Forskning närmare den dagliga vården

Begreppet Universitetssjukvård införs vilket innebär att forskningen vid Karolinska Universitetssjukhuset knyts närmare vården vid samtliga akut- och specialistsjukhus samt inom primärvården.

Husläkaren får en starkare roll

Husläkaren får en tydligare roll att stödja patienten genom vårdförloppet, exempelvis i möten med olika specialister. Vården vid husläkarmottagningarna ska än mer organiseras utifrån patienternas...

Nya e-hälsotjänster

Utveckling av nya e-hälsotjänster ska göra det lättare för länets invånare att hitta den vård de behöver och att bli delaktiga i sin egen vård.

Psykiatri i öppenvård

Inom psykiatrin kommer närheten mellan psykiatrisk slutenvård och öppenvård att öka, exempelvis med förbättrad öppenvård som ett alternativ till slutenvården.

Sammanhållen vård - SVEA

Arbetssätten som tagits fram i projektet SVEA - Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt - håller nu på att implementeras i vården.

Satsning på äldre

I framtidens hälso- och sjukvård får geriatriken ett breddat uppdrag och kompletterande specialistkompetenser genom att integreras bättre i den övriga specialistvården.

Vården - en framtidsbransch

Utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård kräver inte bara stora investeringar. Framförallt behövs medarbetare med hög kompetens och stort engagemang.

Vårdgivare samverkar i nätverkssjukvård

Invånarna kommer att möta en vård där olika vårdgivare, exempelvis sjukhus och husläkarmottagningar, samarbetar med varandra i vad kan beskrivas som ett nätverk kring patienten.