Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har i samarbete med patienter och vårdpersonal utvecklat webbtjänsterna Ont i lederna och Ont i ryggen på www.reumatiskt.se .

Tjänsten Ont i lederna

Ont i lederna utvecklades tillsammans med patienter som haft en lång väg till diagnos samt med specialister inom allmänmedicin och reumatologi. Fördröjningarna till ställd diagnos har ofta varit en kombination av att patienten väntat med att söka hjälp, att primärvården inte ställt rätt diagnos och att remissen i vissa fall saknat information. Många patienter vittnar också om att det kan vara svårt att hitta relevant och tillförlitlig information på webben.
Målsättningen med testen är att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom eller ryggsjukdom tidigare ska söka och få rätt vård. Testresultatet ska vara ett underlag i mötet mellan patient och vårdgivare i primärvården, samt fungera som ett stöd vid remiss från primärvård till reumatolog.

Resultatet från piloten av Ont i lederna visar på att tjänsten upplevs som meningsfull, att den uppskattas och tillför värde för både patienter och vårdpersonal i primärvården och inom reumatologin. Ont i lederna lanserades i början av 2015 och under det första halvåret har cirka 40 000 personer utfört testet.

Kunskapstödet Ont i ryggen

Under arbetet med Ont i lederna framkom ett behov av ett kunskapsstöd för personer med inflammatorisk ryggsjukdom där tiden från symtom till rätt diagnos ofta är lång. Med samma utgångspunkt som i Ont i lederna har därför kunskapsstödet Ont i ryggen utvecklats. Ont i ryggen lanserades i september 2015. Båda tjänsterna finns tillgängliga via 1177 Vårdguiden och på reumatiskt.se/ontilederna och reumatiskt.se/ontiryggen.

Ont i ryggen - reumatiskt.se

Ont i ryggen? Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat reumatiska sjukdomar. Gör testet och lär dig mer om din situation.

Ont i lederna - reumatiskt.se

Ont i lederna? Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat reumatiska sjukdomar. Gör testet och lär dig mer om din situation.

Boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Från och med den senare delen av 2016 kommer personer som får resultatet att de bör uppsöka vård för sina ledbesvär erbjudas att direkt kunna boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster på ett antal vårdcentraler i Stockholmsområdet. Även resultatet från testet kommer att kunna sparas ner och göras tillgängligt för vårdgivaren inför det bokade besöket.

Kontakt

Sofia Ernestam | överläkare, med dr

Läs mer