Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett specialitetsråd.

Kontakt 

Specialitetsrådets medlemmar

Akut omhändertagande

Akut omhändertagande     Per Lindmarker     per.lindmarker@karolinska.se

Allmänmedicin

Allmänmedicin                      Lena Pomerleau lena.pomerleau@sll.se

Anestesi och intensivvård

Anestesi och intensivvård    Claes Frostell  claes.frostell@sll.se
Smärtlindring Karl-Fredrik Sjölund  karl-fredrik.sjolund@sll.se

Barn och ungdom

Barn- och ungdoms    
medicin
Helena  Martin    helena.martin@sodersjukhuset.se
Neonatologi Lars Naver lars.naver@ki.se
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Margareta Albåge margareta.albage@karolinska.se
Barn- och ungdomskardiologi Gunnar Bergman gunnar.bergman@karolinska.se
Barn- och ungdomsallergologi Caroline Nilsson caroline.nilsson@sodersjukhuset.se
Barn- och ungdomsonkologi Arja Harila-Saari arja.harila-saari@karolinska.se
Barnkirurgi Tomas Wester tomas.wester@sll.se
Vårdsak Inger Kull inger.kull@sodersjukhuset.se
Barn och ungdomspsykiatri Maria Silverberg Mörse maria.silverberg-morse@sll.se

Bild och funktionsmedicin

Bild och funktionsmedicin Lott Bergstrand lott.bergstrand@erstadiakoni.se
Nukleärmedicin Irina Savitcheva irina.savitcheva@karolinska.se
Neuroradiologi Magnus Kaijser magnus.kaijser@karolinska.se

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete Åsa Thurfjell asa.thurfjell@sll.se
Socialmedicin Knut Lönnroth knut.lönnroth@ki.se
Arbets- och miljömedicin Lena Hillert lena.hillert@ki.se

Geriatrik

Geriatrik Maria Mathé maria.mathe@sll.se

Internmedicin

Internmedicin Eli Westerlund  eli.westerlund@sll.se

Laboratoriemedicin

Klinisk kemi Britta Landin britta.landin@karolinska.se
Klinisk farmakologi Marja-Liisa Dahl marja-liisa.dahl@karolinska.se
Patologi Mikael Björnstedt mikael.bjornstedt@karolinska.se
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Maria Matl maria.matl@karolinska.se

Endokrinologi och diabetologi

Endokrinologi och diabetologi Ingrid Dahlman Ingrid.Dahlman@ki.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi Hans Persson hans.persson@ds.se
Kärlkirurgi Peter Gillgren peter.gillgren@sodersjukhuset.se
Thoraxkirurgi Mattias Corbascio matthias.corbascio@karolinska.se
Klinisk fysiologi Jan Svedenhag jan.svedenhag@capiostgoran.se

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar Lena Hagströmer lena.hagstromer@sll.se

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar Olle Reichard olle.reichard@ds.se
Klinisk bakteriologi och virologi Christian Giske christian.giske@karolinska.se

Kirurgi

Kirurgi Inga-Lena Nilsson inga-lena.nilsson@ki.se
Plastikkirurgi Ann-Charlotte Docherty Skogh anna.docherty-skogh@karolinska.se

Lung- och allergisjukdomar

Lungsjukdomar Giovanni Ferrrara giovanni.ferrara@sll.se
Allergologi Victoria Strand victoria.strand@astma-allergi.se

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Staffan Wahlin staffan.wahlin@karolinska.se

Neurologiska sjukdomar

Neurologi Claes Martin claes.martin@ds.se
Klinisk neurofysiologi Thomas Andersson thomas.i.andersson@karolinska.se
Neurokirurgi Mikael Svensson mikael.a.svensson@sll.se

Njurmedicin

Njurmedicin Bodil Sjöberg  bodil.sjoberg@sll.se

Ortopediska sjukdomar

Ortopedi Sari Ponzer sari.saisa-ponzer@sodersjukhuset.se
Handkirurgi Anna Gerbert Ekblom anna.gerber-ekblom@sodersjukhuset.se

Psykiatriska sjukdomar

Psykiatri Nils Lindefors nils.lindefors@sll.se
Barn och ungdomspsykiatri Maria Silverberg Mörse maria.silverberg-morse@sll.se
Rättspykiatri Kaj Forslund kaj.forslund@sll.se

Rehabilitering

Rehabilitering Vera Häglund vera.haglund@sll.se

Reproduktion

Obstetrik och gynekologi Karin Pettersson karin.pettersson@karolinska.se
Spesak gynekologi Lena Marions lena.marions@ki.se
Klinisk genetik Erik Iwarsson erik.iwarsson@ki.se

Reumatologiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar Ralph Nisell ralph.nisell@karolinska.se

Tand- och käksjukdomar

Tand- och käksjukdomar Göran Dahllöf goran.dahllof@ki.se

Tumörsjukdomar

Onkologi Jan-Erik Frödin jan-erik.frodin@karolinska.se
Gynekologisk onkologi Caroline Lundgren caroline.lundgren@karolinska.se

Hematologi Margareta Holmström  margareta.holmstrom@sll.se

Urologiska sjukdomar

Urologiska sjukdomar Elisabeth Carlsson Farrelly elisabeth.carlsson-farrelly@sodersjukhuset.se

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar Anne Odergren anne.odergren@sankterik.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar Mats Holmström mats.holmström@karolinska.se
Hörsel- och balansrubbningar Christina Forshell Hedenstierna christina.forshell-hederstierna@karolinska.se>