Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avtal / Uppdrag

Samlad information om vårdgivares avtal och uppdrag och hur du ingår vårdavtal med Region Stockholm. Styrdokument för vårduppdraget, IT-stöd, beställning av rekvisitionsläkemedel samt hur du rapporterar vårdkontakter och fakturerar.

Samlad information om vårdgivares avtal och uppdrag för Region Stockholm.

Samlad information om vårdgivares avtal och uppdrag för Region Stockholm.

Nyheter - Avtal och Uppdrag

God tillgång på avancerad sjukvård i hemmet

Nästan lika många patienter som är inskrivna på länets akutsjukhus får avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.