Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utbudstjänst SLL är Stockholms läns landstings system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Prognostiserade väntetider


Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst SLL. De väntetider som rapporteras i Utbudstjänst SLL visas på 1177.se och på Vårdgivarguiden och hjälper den som snabbt behöver guida patienter till den vårdgivare som har kortast väntetid.

Vem kan ta emot patienten och när?

Här kan du se och jämföra väntetider för besök, undersökningar och operationer vid vårdenheter som Stockholms läns landsting har avtal med.

Prognostiserade väntetider

Se och jämför prognostiserade väntetider för besök, undersökningar och operationer på vårdenheter som har ett avtal med Region Stockholm. Det är respektive vårdenhet som rapporterar preliminära uppskattningar på hur lång tid patienten får vänta.

Väntetider i Utbudstjänst SLL (med aktuellt giltighetsdatum) visas på vårdenhetens kontaktkort på 1177 Vårdguiden.

Vem ska rapportera

Vem som ska rapportera väntetider anges i avtalet med landstinget.

Information om vilka vårdåtgärder som i dagsläget går att rapportera väntetider för:

Behörighet och inloggning

För att kunna rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst SLL måste du först registrera dig som användare med rättighet att rapportera på en eller flera enheter. Enheterna du ska rapportera för måste även innehålla relevanta väntetidsåtgärder.

Användarkonto och lösenord till Utbudstjänst SLL beställer du via SLL IT Servicedesk.

Inaktiva behörigheter kommer stängas av

Under våren 2018 genomförs en revision som innebär att inaktiva behörigheter kommer att stängas av. Berörda personer kommer att kontaktas i förväg.

Manual - att rapportera väntetider

Rapportering görs vid förändringar av väntetider och minst var tredje månad. Som rapportör av väntetider får du ett mejl som påminnelse några dagar innan de datum dina väntetider har som sista giltighetsdatum.

Vårdutbud i SLL

E-hälsa och nätverkssjukvård är viktiga utvecklingsområden för framtidens hälso- och sjukvård och ställer höga krav på att information om länets vårdutbud är korrekt och konkurrensneutral. Patienter ska enkelt kunna hitta rätt vård via 1177 Vårdguidens tjänster. Vårdgivare ska ha tillgång till korrekt utbudsinformation för att kunna samverka och remittera patienter rätt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2015 och 2016 arbetat med att på ett standardiserat sätt beskriva vårdutbudet inom SLL. Resultatet av arbetet är en källa för vårdutbudsinformation där vårdutbudet utgår från vilket uppdrag vårdgivaren har avtalat med landstinget. Detta innebär också att vårdgivare inom samma uppdrag presenteras på samma konkurrensneutrala sätt.

Den nya utbudsinformationen, samlat i ett system (Utbudstjänst SLL), öppnar möjligheter att utveckla och förbättra visning, sökning och kvalitetssäkring av utbudsinformationen i olika kanaler och system, för både patienter, vårdgivare och beställare.

Utbudsinformation i praktiken

Utbudsinformationen ligger idag till grund för visning och sökningar på vårdutbud på både Vårdgivarguiden samt i 1177 Vårdguidens tjänst Hitta och jämför vård.

Vårdutbud i regionen

Lista över vårdutbud i Region Stockholm. Informationen hämtas från avtalet mellan vårdgivare och regionen, kontaktuppgifter och öppettider från EK.

Utbudet tillgängligt via nationellt tjänstekontrakt

Utbudsinformationen i Utbudstjänst SLL finns tillgänglig via det nationella tjänstekontraktet vardochomsorgsutbud. Anslutning är möjlig både via SLL:s regionala tjänsteplattform och den nationella Tjänsteplattformen.

Regional Tjänsteplattform, RTP

Teknisk plattform som säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Information om beställning, installation, anslutning och support.

Kontakt

För frågor om väntetider och konto för rapportering av väntetider, kontakta:

För frågor om hur en vårdgivares vårdutbud beskrivs: