Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

WebCare är en e-tjänst för att samordna patientens utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, så att patienten får en trygg och säker hemgång. Tjänsten används av sjukhus, öppenvård och kommunernas socialtjänst i Stockholms län.

Systemet är också ett ärendehanteringssystem. Det betyder att det även innehåller en adresskatalog över de sjukvårdande enheter som har avtal med Stockholms läns landsting och aktuella enheter i länets kommuner.

Behörighet

Vårdgivare och kommuner med egna EK-administratörer

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i den Elektroniska katalogen, EK, med rätt vårdtyp för WebCare. Om det är en ny enhet behöver sedan en beställning med enhetens HSA-id göras för att lägga upp enheten i WebCare. Beställningen skickas till

Personlig behörighet till WebCare registreras i EK av lokal EK-administratör. För att kunna logga in behöver användaren också e-tjänstekort eller e-legitimation.

Privata vårdgivare utan egen EK-administratör

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i EK med rätt vårdtyp för WebCare. Privata vårdgivare utan egen EK-administratör måste beställa registrering av organisatorisk enhet i EK och koppling till WebCare och personliga behörigheter till WebCare via

För att kunna logga in behöver användaren också e-tjänstekort eller e-legitimation.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Reservkort

För användare i verksamheter som saknar reservkortshantering kan inloggning i WebCare ske med engångslösenord via sms. För att den funktionen ska vara möjlig måste anpassningar göras i EK, av lokal EK-administratör.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Utbildning

Varje vårdgivare och verksamhet ansvarar för att utbilda den egna personalen.

WebCare-förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla användarstöd och utbildningsmiljö för WebCare.

E-utbildningar på Lärtorget

Det finns två utbildningar på Lärtorget; en för medarbetare inom somatisk slutenvård och en för medarbetare vid husläkarmottagningar.

Klicka på länken för att komma till Lärtorgets startsida och sök upp kurserna där.

Användarstöd

Manualer

Förändringsförslag från användare

Du som användare har möjlighet att lämna önskemål om förändringar i WebCare. Då ska du använda nedanstående blankett som skickas till webcare@sll.se

Reservrutin

Faxblankett ska endast användas

  • vid avbrott i WebCare
  • då patienten har reservnummer eller samordningsnummer
  • då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

Faxnummer vid ny inskrivningsprocess:

Support

Användarfrågor hanteras av lokalt verksamhetsstöd inom verksamheten. Vilka dessa personer är framgår på sidan Organisation WebCare, som nås via länken nedan.

Vid problem eller frågor som inte kan lösas av den lokala supporten kontaktas