Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det som händer vid en vårdkontakt ska rapporteras till landstinget. En vårdkontakt är en kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs, till exempel ett öppenvårdsbesök eller ett vårdtillfälle.

För att beskriva det som skett under vårdkontakten används en rad olika koder innerhåller olika typer av information, både kring patienten, tillståndet och den vård som har utförts. 

De rapporterade koderna används sedan av landstingets olika system för att dels följa upp vården, dels beräkna korrekt ersättning till vårdgivaren. 

Det finns ett regelverk för rapportering av vårdkontakter som beskriver vilka typer av koder som ska rapporteras på respektive vårdkontakt för att vården ska kunna följas upp. 

Många vårdgivare har också en rapporteringsanvisning där man kan se vilka koder som ligger till grund för ersättningen. Detta styrs av avtalet som vårdgivaren har tecknat med landstinget.  

Regelverk att följa

Alla rapporteringsanvisningar

Fakturering av vårdkontakter

Taxekoder

Förändring gällande taxekoder

Ett antal taxekoder utgår och är endast giltiga fram till 31 december 2018. Förändringen gäller alla vårdgivare som rapporterar vårdhändelser till GVR.