Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I samband med rapportering av vårdkontakter i öppen vård till GVR, gemensamt vårdregister, är det obligatoriskt att ange taxekod. Koden används i samband med att vårdgivaren ska ta ut patientavgift och då i kombination med besökstyp och yrkeskategori. Taxekoden har ett bestämt användningsområde t ex att särskilja en specifik patientgrupp eller vilken avgift som ska tas ut eller att en vårdkontakt är avgiftsfri.

För vårdgivare som har en specifik rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Översikten är sorterad utifrån den patientkategori som ska använda taxekoden. Förklaring till respektive fält.

Taxa (kod) KodID, den kod som rapporteras från PAS-systemet till GVR.
Besökstyp Möjliga besökstyper att använda tillsammans med denna taxekod.
Yrkeskategori Möjliga yrkeskategorier som går att använda med denna taxekod. Aktuella koder finns i kodserven.
Vårdgren Beskriver om koden används inom primär- eller specialistvård eller om koden kan använda inom all hälso- och sjukvård. Påverkar i vissa fall vilken patientavgift som ska tas ut.
Användningsområde Beskriver taxekodens användningsområde.

Baslista - taxekoder

Bosatt i Sverige - folkbokförd

Taxa (kod) Besökstyp      Yrke Vårdgren Användningsområde
01 0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla Primärvård
inklusive geriatrik
När en patient ska betala hela patientavgiften. Patientavgiften varierar beroende av vilken Hälso- och sjukvårdspersonal patienten träffar.
02 0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla Specialistvård När en patient ska betala hela patientavgiften. Patientavgiften varierar beroende av vilken Hälso- och sjukvårdspersonal patienten träffar.
03 0, 1 Alla Specialistvård För vårdkontakt på sjukhusens akutmottagningar och specialistakutmottagning
06

0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P

 
Alla All Hälso- och
sjukvård
När en vårdkontakt är avgiftsbefriad t ex vård enligt smittskyddslagen eller för personer 85 år och äldre. Undantaget är patienter som har frikort, är under 18 år eller omfattas av hemsjukvård, där dessa kategorier används andra taxekoder.
08 0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All Hälso- och
sjukvård
För vårdkontakt som är avgiftsbefriad enligt
högkostnadsskyddet för sjukvård, patienten har frikort.
10 0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P  Alla All Hälso- och
sjukvård
När patientavgiften är lägre än ordinarie patientavgift för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet, fn 1 100 kr.

Rapporteringsanvisningar

För vårdgivare som har en specifik rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Förändring gällande taxekoder

Förändring gällande taxekoder

Ett antal taxekoder utgår och är endast giltiga fram till 31 december 2018. Förändringen gäller alla vårdgivare som rapporterar vårdhändelser till GVR.

Relaterad information