Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Systemet för hur vården i landstinget beskrivs bygger på ett regelverk för hur varje vårdkontakt ska rapporteras. 

En vårdkontakt är en kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är öppenvårdsbesök, vårdtillfälle, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakt.

Rapportering för ersättning

Alla vårdavtal som tecknas mellan vårdgivaren och landstinget innehåller en ersättningsmodell som beskriver hur vårdgivaren ska få betalt för utfört uppdrag i avtalet.

För de flesta vårdavtal finns dessutom särskilt framtagna anvisningar för hur vårdkontakter ska rapporteras. I anvisningarna står vilka parametrar som vårdgivaren ska rapportera in för att få ersättning. 

Rapportering för uppföljning

Även de vårdkontakter som inte ger ersättning i avtalet ska rapporteras in. Detta för att vården ska kunna följas upp och planeras väl. Uppgifterna som rapporteras till landstinget ligger sedan till grund för rapporteringen i nästa led, nämligen till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).