Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

  • Diagnosrelaterade grupper - DRG, används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG.

  • Svensk version av Internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, används för att klassificera diagnoser och orsaker till patienters kontakt med hälso- och sjukvård.

  • KVÅ beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

  • KPP är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient, kan också kallas för patientrelaterad redovisning. På KPP: webbplats finns samtliga publicerade rapporter.

  • Viktlista för NordDRG-CC 2019 är baserade på nationella kostnadsdata, KPP, från 1,2 miljoner vårdtillfällen inom slutenvård samt 10,2 miljoner vårdkontakter avseende öppenvård.