Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

  • Adjusted Clinical Groups (ACG) beskriver patientens hälsotillstånd under den närmaste perioden bakåt i tiden och används för att beräkna det kommande vårdbehovet.

  • Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt index som används för att mäta vårdbehov.

  • Diagnosrelaterade grupper (DRG) är en sekundär klassificering av diagnos- och åtgärdskoder till större grupper där patientfallen är medicinskt likartade och har ungefär samma resursåtgång.

  • Internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, svensk version (ICD-10-SE) används för att klassificera ställda diagnoser och orsaker till kontakter med hälso- och sjukvård.

  • Den elfte revideringen av ICD, internationell klassifikation av sjukdomar och andra orsaker till kontakter med hälso- och sjukvården, är ett kommande digitalt klassifikationssystem.

  • Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kompletterar ICD-klassifikationen utifrån en biopsykosocial modell.

  • International Classification of Health Interventions (ICHI) är en kommande internationell klassifikation av vårdåtgärder som är under utveckling, förväntas beslutas av WHO år 2020.

  • Kostnad per patient (KPP) är en nationell metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. KPP är således en patientrelaterad kostnadsredovisning med koppling till DRG.

  • Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

  • Viktlista för NordDRG-CC 2019 är baserade på nationella kostnadsdata, KPP, från 1,2 miljoner vårdtillfällen inom slutenvård samt 10,2 miljoner vårdkontakter avseende öppenvård.