Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASiH är att, inte bara patienten, utan också de närstående i patientens hushåll accepterar vårdformen.

Målgrupp för ASiH är:

  • Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
  • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
  • Patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Remittering till ASiH

Stockholms län är uppdelat i åtta geografiska områden för att vårdgivaren ska hinna nå patienten inom 30 minuter. ASiH-vårdgivare får endast ta emot patienter inom det/de områden som vårdgivaren är godkänd i. Patienten väljer mellan de vårdgivare som är godkända inom det område som patienten får ASiH-vård i.

Välja ASiH-vårdgivare

Med tjänsten Välja ASiH-vårdgivare ser remittenten vilka vårdgivare som är godkända i aktuellt område. Där framgår även när vårdgivarna kan ta emot nya patienter.

Välja ASIH-vårdgivare

Den här tjänsten hjälper dig som remittent att hitta vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Godkända vårdgivare

Länets åtta geografiska områden utgår från kommun och stadsdelsgränser. I dokumenten nedan framgår vilka vårdgivare som är godkända i de geografiska områdena.

Godkända vårdgivare

Kontaktuppgifter till vårdgivare som är godkända att bedriva vårdval Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) i Stockholms län. Uppdaterad 1 november 2018.

Karta över områdesindelning

Vilka kommuner/stadsdelar i respektive områden som vårdgivare kan vara godkända för och vilka vårdgivare som är godkända i respektive område. Uppdaterad 2016-06-20.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklista inför driftstart

Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Förfrågningsunderlag från 2017

Ersättning och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver uppföljning och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. En del i uppföljningen är vårdgivarnas registrering av vårdåtgärder, KVÅ.

Rapporteringsanvisningar

För Vårdval Stockholm. Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017.

Patientinformation

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om godkännande

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående avtal och uppföljning av uppdraget kontakta:

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.