Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Logoped arbetar tillsammans med en pojke på logopedmottagningen.

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är:

  • patienter med språk- och talstörning
  • patienter med röststörning
  • patienter med stamning
  • patienter med neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning
  • personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Uppdraget handlar om att förbättra patienters möjligheter att genom språklig eller alternativ kommunikation kunna påverka sin interaktion med andra människor och sina egna livsvillkor. Logopediverksamheten ska drivas på mottagning och i hemmiljö, även akuta besök ingår.

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare

Lista över vårdgivare med avtal enligt LOV inom logopedverksamhet i Stockholms läns landsting. Uppdaterad 22 oktober 2018.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för godkännande att driva verksamhet inom logopedi enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Ansökan om förändring

Blankett för ansökan. Behöver göras senast tre månader före planerad förändring av logopedverksamhet.

Förfrågningsunderlag

Meddelande om ändrad ersättning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om ändringar i ersättningsbilagan för vårdval Logopedi. Ändringarna gäller från och med 1 december 2018.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Pedagogiska underlag

Allmänna avtalsvillkor

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017.

Manuell fakturering

Fakturering av utrikespatienter

Prislistan i förfrågningsunderlaget gäller för fakturering av utrikespatienter till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta förutsatt att nödvändiga dokument bifogas. Läs mer på länken nedan:

Fakturera

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturering skyddad ID

Fakturamall för besök av patienter med skyddad identitet finns att ladda ned. Fakturaunderlaget ska bifogas i vårdfaktura.

Underlag för manuell fakturering av Vårdtjänster

Fakturamall för teambesök och medverkan vid upprättande av SIP finns att ladda ned. Fakturaunderlaget ska bifogas i excelformat till Vårdfaktura.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.