Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Taxekoden har genom åren använts i olika syften och i samband med rapportering av vårdkontakt i öppen vård är det obligatoriskt att ange taxekoden. Utöver det primära användningsområdet att beskriva vilken patientavgift som erlagts används taxan bland annat för att beskriva patientgrupper eller beskriva en vårdåtgärd.

Under sommaren 2018 har taxekodens användande genomlysts med målet ta reda på vilka koder som används frekvent samt om ytterligare koder behövs. I ett första steg har detta lett till att vissa koder kommer att stängas i Kodserven. Syftet är att

  • få bättre kvalitet i kodservens masterdata, Tabell TAXA
  • för vårdgivaren förenkla rapporteringen till GVR
  • så långt det är möjligt renodla taxekodens användningsområde till att bara omfatta hantering av patientavgifter samt att beskriva olika patientgrupper.

Berörda taxekoder kommer att vara giltiga fram till 31 december 2018.

Vem påverkas av förändringen?

Potentiellt påverkas alla vårdgivare som skickar vårdhändelser till GVR. Det innebär att alla vårdgivare behöver kontrollera om/hur man påverkas av förändringen och vidta nödvändiga åtgärder. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att största påverkan finns på sjukhusen. Många vårdval har redan växlat över till att inte använda specifika koder till exempel för utomlänspatienter.

Rapportering av vårdkontakter i öppen vård

Koderna kommer att vara giltiga i Kodserven fram till 31 december 2018. Det innebär att rapportering av vårdhändelser till GVR med datum från och med 1 januari 2019 eller senare inte får innehålla berörda koder. Däremot kan efterregistrering av vårdhändelser med datum före januari 2019 ske med taxekoder som är stängda.

Kod Namn (utgår 31 december 2018) Ersätts med taxa
05 Telefonrecept 06 Avgiftsbefriad, i kombination med besökstyp 6
07 ULP frikort 08 Frikort
14 ULP Primärvård och geriatrik 01 Primärvård och geriatrik
16 ULP - Specialistmottagning 02 Specialistmottagning inkl dagvård
17 ULP - avgiftsbefriad 06 Avgiftsbefriad
18 ULP Akutmottagning 03 Akutmottagning
23 Remiss från DL/HL ULP 22 Remiss från husläkare/VC
24 Första besök hos paramedicinare 01 eller 02 i kombination med relevant besökstyp
28 Patientmåltid 15 Övriga avgifter, i kombination med besökstyp 3
30 Avgiftsbefriad 06 Avgiftsbefriad
35 Frikort - första besök hos paramedicinare 08 Frikort i kombination med relevant besökstyp
51 Sjukgymnastik mott-besök 01, 02, 06, 08 eller 10 i kombination med relevant besökstyp
52 Sjukgymnastik hembesök 01, 02, 06, 08 eller 10 i kombination med besökstyp 2
53 Sjukgymnastik gruppbesök 01, 02, 06, 08 eller 10 i kombination med besökstyp 8
54 Hemsjukvård (helg) 50 Hemsjukvård
63 ULP Patient yngre än 18 år 60 Patient yngre än 18 år

Taxa som utgår men inte ersätt med annan taxekod:

Kod Namn
81 Utfärdande/utredning av vårdintyg
82 Hälsosamtal för 75-åringar
85 Tolk

Relaterad information

Taxekoder

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.