Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering i varmt klimat för patienter med funktionsnedsättning till följd av reumatiska eller neurologiska sjukdomar/skador, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag för avtal Rehabilitering i varmt klimat för patienter med funktionsnedsättning till följd av reumatiska eller neurologiska sjukdomar/skador, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Rehabiliteringsperioden för vuxna är 28 dagar och för barn/ungdom 21 dagar. Produktkoden för perioden, och eventuella avbrott eller permissioner, rapporteras när det vårdtillfället har avslutas.

Sluten vård

Lättare - Reuma vuxna

Lättare - Reuma vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R200

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R200 - Lättare - Reuma vuxna

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Lättare - Reuma barn/ungdommar

Lättare - Reuma barn/ungdommar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R201

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R201 - Lättare - Reuma barn/ungdommar

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Lättare - Neuro vuxna

Lättare - Neuro vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R202

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R202 - Lättare - Neuro vuxna

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uttalade - Reuma vuxna

Uttalade - Reuma vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R203

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R203 - Uttalade - Reuma vuxna

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uttalade - Reuma barn/ungdomar

Uttalade - Reuma barn/ungdomar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R204

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R204 - Uttalade - Reuma barn/ungdomar

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uttalade - Neuro vuxna

Uttalade - Neuro vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R205

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R205 - Uttalade - Neuro vuxna

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uttalade - Neuro barn/ungdomar

Uttalade - Neuro barn/ungdomar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R206

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R206 - Uttalade - Neuro barn/ungdomar

  Ersmo [058]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Ersättning för medföljande

Medföljare till barn/ungdom 6-17 år

Medföljare till barn/ungdom 6-17 år

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R207
Information
 • Ersättning ges för vårdnadshavare/närstående som medföljer barn/ungdom under rehabiliteringen. Ersättningen ges endast för patient 6-17 år.

  Rapportera produktkoden på patientens vårdtillfälle.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R207 - Medföljare till barn/ungdom 6-17 år

  Ersmo [058]

Avbruten rehabilitering

Avbruten rehab, Lättare - Reuma vuxna

Avbruten rehab, Lättare - Reuma vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R280

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R280 - Avbruten rehab, Lättare - Reuma vuxna

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Lättare - Reuma barn/ungdomar

Avbruten rehab, Lättare - Reuma barn/ungdomar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R281

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R281 - Avbruten rehab, Lättare - Reuma barn/ungdomar

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Lättare - Neuro vuxna

Avbruten rehab, Lättare - Neuro vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R282

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R282 - Avbruten rehab, Lättare - Neuro vuxna

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Uttalade - Reuma vuxna

Avbruten rehab, Uttalade - Reuma vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R283

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R283 - Avbruten rehab, Uttalade - Reuma vuxna

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Uttalade - Reuma barn/ungdomar

Avbruten rehab, Uttalade - Reuma barn/ungdomar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R284

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R284 - Avbruten rehab, Uttalade - Reuma barn/ungdomar

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Uttalade - Neuro vuxna

Avbruten rehab, Uttalade - Neuro vuxna

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R285

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R285 - Avbruten rehab, Uttalade - Neuro vuxna

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Uttalade - Neuro barn/ungdomar

Avbruten rehab, Uttalade - Neuro barn/ungdomar

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R286

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R286 - Avbruten rehab, Uttalade - Neuro barn/ungdomar

  Ersmo [058]
Information

Avbruten rehab, Neuro/Reuma Medföljare till barn/ungdom 6-17 år.

Avbruten rehab, Neuro/Reuma Medföljare till barn/ungdom 6-17 år.

Ersmo [058]
Ersättningskod: 2R287

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R287 - Avbruten rehab, Neuro/Reuma Medföljare till barn/ungdom 6-17 år.

  Ersmo [058]
Information
Din filtrering gav inga träffar.