Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är upphandlad och följer förfrågningsunderlag Specialiserad rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Produktkoden för perioden, och eventuella avbrott eller permissioner, rapporteras när det vårdtillfället har avslutas.

Sluten vård

Psoriasis vuxna

Psoriasis vuxna

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R190

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R190 - Psoriasis vuxna

  Ersmo [057]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Psoriasis, barn/ungdom 6-15 år

Psoriasis, barn/ungdom 6-15 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R191

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R191 - Psoriasis, barn/ungdom 6-15 år

  Ersmo [057]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R192

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Patienter utskrivna till primärkommunal vård

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

 • 7 - Koden anger att pat är avliden

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R192 - Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

  Ersmo [057]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Ersättning för medföljande

Medföljare till barn/ungdom 6-15 år

Medföljare till barn/ungdom 6-15 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R193
Information
 • Ersättning ges för vårdnadshavare/närstående som medföljer barn/ungdom under rehabiliteringen. Ersättningen ges endast för patient 6-15 år.

  Rapportera produktkoden på patientens vårdtillfälle. 

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R193 - Medföljare till barn/ungdom 6-15 år

  Ersmo [057]

Avbruten rehabilitering

Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R276

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R276 - Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

  Ersmo [057]
Information

Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R277

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R277 - Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

  Ersmo [057]
Information

Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R278

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R278 - Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

  Ersmo [057]
Information

Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R279

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R279 - Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

  Ersmo [057]
Information
Din filtrering gav inga träffar.