Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering vid astma och KOL, planerad specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är upphandlad och följer avtal om Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Produkten för Grund- och Uppföljningsprogram för sluten vård rapporteras endast en gång vid respektive rehabiliteringstillfälle. För Grundprogram ger detta att produkten rapporteras på det avslutande vårdtillfället av de två rapporterade in- och utskrivningarna som programmet består av. Vid samma tillfälle rapporteras vid behov det samlade antalet dagar patienten inte har varit närvarande. Om patienten avbryter rehabiliteringen i samband med den första av de två in- och utskrivningarna i samband med Grundprogram görs all rapportering från detta första vårdtillfälle.

Öppen vård

Introduktionsdag, ungdomsprogram

Introduktionsdag, ungdomsprogram

Ersmo [048], [156]
Ersättningskod: 2R168

Besökstyp

Beskriver på vilket sätt patientens kontakt med hälso- och sjukvården sker, t.ex. enskilt mottagningsbesök, hembesök, teambesök.

 • A - Teambesök

  Öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam.

Yrkeskategori
 • 01-69 - Avser läkare. Några av koderna kan användas för att rapportera läkare.

 • 70 - Sjuksköterska

 • 74 - Psykolog

 • 75 - Kurator

 • 77 - Fysioterapeut/Sjukgymnast

 • 79 - Dietist

 • 91 - Undersköterska

 • 99 - Annan yrkeskategori

 • Ange minst 2 yrkeskategorier varav läkare måste vara en av dessa.  

Taxa

Används i samband med rapportering av patientavgifter i öppen vård. 

Mer information om patientavgifter finns här. 

 • 06 - Avgiftsbefriad

  Används när en vårdkontakt är avgiftsbefriad t ex vård enligt smittskyddslagen eller för personer 85 år och äldre. Undantaget är patienter som har frikort, är under 18 år eller omfattas av hemsjukvård, där dessa kategorier används andra taxekoder.
  Patientkategori: Bosatt i sverige.
  Vårdgren: Bosatt i Sverige
  Vårdgren: All Hälso- och sjukvård.

 • 60 - Patient yngre än 18 år

  Används för vårdkont med patient som är under 0-17 år.
  Patientkategori: Bosatt i Sverige
  Vårdgren: All Hälso och sjukvård

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Sluten vård

Grundprogram, astma

Grundprogram, astma

Ersmo [048]
Ersättningskod: 2R164

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R164 - Grundprogram, astma

  Ersmo [048]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uppföljningsprogram, astma

Uppföljningsprogram, astma

Ersmo [048]
Ersättningskod: 2R165

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R165 - Uppföljningsprogram, astma

  Ersmo [048]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Grundprogram, KOL

Grundprogram, KOL

Ersmo [048]
Ersättningskod: 2R166

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

 • 3 - Pat kommer från annan inrättning

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R166 - Grundprogram, KOL

  Ersmo [048]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Uppföljningsprogram, KOL

Uppföljningsprogram, KOL

Ersmo [048]
Ersättningskod: 2R167

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

 • 3 - Pat kommer från annan inrättning

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R167 - Uppföljningsprogram, KOL

  Ersmo [048]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Rehabiliteringsprogram ungdomar, astma

Rehabiliteringsprogram ungdomar, astma

Ersmo [048]
Ersättningskod: 2R169

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 0 - Patienter inskrivna från primärkommunal vård

 • 1 - Pat kommer direkt från hemmet.

 • 3 - Pat kommer från annan inrättning

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 1 - Pat utskriven till hemmet

 • 3 - Pat utskriven till annan inrättning

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Åtgärd

En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ. 

 • Rapportera relevanta åtgärder.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R169 - Rehabiliteringsprogram ungdomar, astma

  Ersmo [048]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Din filtrering gav inga träffar.