Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det är Tandvårdsenheten som formulerar anvisningar för vårdgivare om Tandvård med öppenvårdsavgift och uppdaterar dem varje år. Anvisningarna innehåller

  • mål och principer för nödvändig tandvård
  • tandvårdsstödsintyg
  • förhandsbedömning
  • ersättning och fakturering.

Följande personer har rätt till munhälsobedömning:

  • Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

För att en person ska bli berättigad till tandvårdsstöd måste först en bedömning av omvårdnadsbehovet göras. Avgörande vid bedömningen är det individuella, varaktiga och omfattande behovet av vård och omsorg i den dagliga livsföringen. De flesta som bor i särskilt boende har rätt till uppsökande verksamhet. Formen för det särskilda boendet måste vara permanent.

Behovsbedömning

Det är i första hand en biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg som gör en bedömning av behovet av vård och omsorg.


En läkare, sjuksköterska, patienten själv eller patientens anhöriga har också möjlighet att direkt hos Tandvårdsenheten, ansöka om intyg. De ska dock i första hand ta kontakt med kommunen eller stadsdelen.

Villkor för vårdgivare

Som vårdgivare använder du åtgärdskoder enligt aktuell prislista i Symfoni. Förhandsbedömning krävs inte för bastandvård, oavsett kostnad. Däremot ska du alltid förhandsbedöma fast protetik och skeletterade partialproteser.

Kontakt för vårdgivare