Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande.

Vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje

Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Region Stockholm för de vårdgivare som klarar kraven för att godkännas. Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar om vilka områden som ska ingå i vårdval Stockholm. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg är ansvarig beställare av sjukvård i Norrtälje, särskilda boenden och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsprocessen

  • Ta del av all information om de krav som ställs på dig som vårdgivare. Läs på sidan om det vårdvalsområde du vill ansöka inom. I förfrågningsunderlaget finns beskrivning av krav rörande uppdrag samt information om ersättning och uppföljning.
  • Planera för hur du tänker driva verksamheten utifrån kraven i förfrågningsunderlaget.
  • Fyll i ansökningsblanketten. Ansökan görs per mottagning, eller i några fall, per geografiskt område. Ansökningsblanketten undertecknas av behörig firmatecknare.
  • Fyll i Checklista för lokalen samt eventuellt andra bilagor som ska bifogas till ansökan.
  • Skicka hela ansökan samt bilagor till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.
  • Inom fyra månader får du besked om godkännande eller avslag. Beslutet fattas av en hälso- och sjukvårdsnämndens, avtalsutskott. Om din ansökan blir godkänd tecknas ett avtal med hälso- och sjukvårdsnämnen, HSN, där du förbinder dig att följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget.

Alla vårdavtalsområden enligt LOV

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Inkomna ansökningar registreras i Hälso- och sjukvårdsnämndens diarium där de är sökbara:

EDIT webbsök – webdiarium

Inför driftstart

Information för godkända vårdgivare:

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval Stockholm och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt

Vårdval Stockholm

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Stockholm kan ställas per e-post till:

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Aktuella vårdavtalsområden

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Vårdval Norrtälje

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Relaterad information

Vårdavtal med SLL

Om de olika avtalsformerna för att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.