Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen

För att ge akutsjukhusen långsiktiga, tydliga och stabila förutsättningar att driva sin verksamhet under åren 2016-2019, och därigenom underlätta genomförandet av Framtidsplanen, har landstinget slutit omställningsavtal med de landstingsägda akutsjukhusen.

Omställningsavtalen syftar till att ge akutsjukhusen flexibla förutsättningar att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål, bland annat genom en tydlig ekonomisk ram för hela avtalstiden. Utveckling och effektivisering av arbetssätt ska stimuleras samtidigt som vården ska utföras med god kvalitet och hög tillgänglighet.

Omställningsavtalens omfattning

Omställningsavtalen gäller åren 2016-2019 och omfattar:

  • specialiserad akut och elektiv somatisk sjukvård
  • högspecialiserad akut och elektiv vård (gäller vissa akutsjukhus)
  • geriatrisk vård (gäller vissa akutsjukhus)
  • annan akut och elektiv vård som av olika skäl bör ges av vårdgivaren

Varje akutsjukhus specifika vårduppdrag preciseras i respektive akutsjukhus omställningsavtal, bilaga 1, se nedan under Sjukhusspecifika omställningsavtal.

Ersättningsvillkor

Ersättningsvillkoren är annorlunda i omställningsavtalen jämfört med tidigare flerårsavtal. Tidigare har största delen av ersättningen varit rörlig vilket nu övergår till en hög andel fast uppdragsersättning.

Uppdragsersättning utgör 97 procent av den totala ersättningen och 3 procent utgörs av en målrelaterad ersättning. Den målrelaterade ersättningen baseras på måluppfyllelse och omfattar indikatorer för kvalitet, tillgänglighet, DRG-produktion och miljö. Se bilaga 6 Målrelaterad ersättning nedan.

Sjukhusspecifika omställningsavtal

Uppföljningsprocess för omställningsavtal

Dokumentet Uppföljningsprocess och mötesprinciper för omställningsavtal är en fördjupad och detaljerad beskrivning av den uppföljningsprocess som beskrivs i Omställningsavtalet.

Under perioden 2016 till och med 2019 ligger detta dokument till grund för den gemensamma trepartsuppföljningen av Omställningsavtalet för de landstingsägda akutsjukhusen.

Avtal med Capio S:t Görans sjukhus

Stockholms läns landsting har ett upphandlat avtal angående Capio S:t Görans sjukhus. Avtalet gäller 2013 till 2021. Villkoren för Capio S:t Görans sjukhus beskrivs i vårdavtalet mellan Stockholms läns landsting och Capio S:t Görans sjukhus AB.

Relaterat

Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.