Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller ultraljudsdiagnostik med remiss från en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Uppdraget består av ultraljudsdiagnostik enbart när det finns en medicinsk indikation, som exempelvis rutinultraljud och KUB-undersökningar.

Målgruppen är gravida kvinnor med remiss från mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag del 1

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller anvisningar, ansökan och godkännandevillkor. Gäller från och med 1 juni 2015.

Förfrågningsunderlag del 2

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller avtal och bilagor. Gäller från och med 1 juni 2015.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Godkända vårdgivare

Remittering

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för start av verksamhet inom obstetriskt ultraljud. Innehåller ansökningshandlingar och information om vilka bilagor ska ingå.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval Stockholm och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Utomlänspatienter

Fosterdiagnostik

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information