Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälsoundersökning

Det är landstinget som har ansvar för att asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade personer erbjuds en hälsoundersökning. I denna ingår erbjudande om provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Information för vården

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot asylsökande och tillståndslösa för vård. Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och tillståndslösa besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar.

Vuxna asylsökande/tillståndslösa har rätt till "vård som inte kan vänta". Asylsökande/tillståndslösa barn under 18 har rätt till samma vård som folkbokförda barn.

Vårdcentraler som genomför hälsoundersökning

Utöver detta har sju vårdcentraler ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande.

Informationsmaterial om rätten till sjukvård för tillståndslösa och asylsökande

Rätt till vård - folder

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Barnhälsovård och elevhälsa

Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som alla folkbokförda i samma ålder. För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Folkbokförda anknytningsinvandrade skolbarn kan av elevhälsan remitteras till vilken vårdcentral som helst för hälsoundersökning, se information om Frikod Ung nedan.

Remisser

Vaccination

Kompletteringsvaccination hepatit B och tuberkulos för skolbarn

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller tuberkulos (TB) ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i SLL. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B eller TB.

Flödesschema för elevhälsans medicinska insatser

Flödesschema över hälsoundersökningar och kompletteringsvaccination hepatit B och tuberkulos för skolbarn. Flödesschemat ersätter inte tidigare information utan är tänkt som ett komplement till stöd för elevhälsans medicinska insats.

Hepatit och tuberkulos

Hepatit B och C

Tuberkulos

Tuberkulos - Fakta om sjukdomen

Beställningsbar folder från Smittskydd Stockholm med fakta om smittsamhet, symtom, diagnos och behandling av tuberkulos. Finns på flera språk.

Personal på asylboenden

Hygienrutiner på asylboenden

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Kontaktpersoner

Externa länkar