Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

HPV-vaccination i Sverige

Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer. Det finns idag två vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus (Gardasil och Cervarix). Gardasil är det vaccin som för närvarande är upphandlat i alla landsting i Sverige.

Sedan 1 januari 2010 ingår vaccination mot HPV för flickor 10-12 år gamla i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Enligt den aktuella föreskriften (HSLF-FS 2016:51) erbjuds flickor i åk 5-6 erbjuds HPV-vaccination som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar sedan juni 2016 även för kompletterande vaccination avseende HPV till flickor upp till 18 år.

Kvinnor från 18 års ålder som vill vaccinera sig mot HPV kan vända sig till en husläkarmottagning eller vaccinationsmottagning. Vaccinationen bekostas då av patienten.

CRPS/POTS

Mer om HPV

Hur vanligt är livmoderhalscancer?

I Sverige insjuknar omkring 500 kvinnor varje år, även yngre kvinnor drabbas. Cirka 200 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer.

Vem riskerar att få livmoderhalscancer?

Alla kvinnor som har eller har haft ett aktivt sexualliv.

Livmoderhalscancer orsakas av en kronisk infektion med humant papillom virus, HPV. Viruset överförs primärt via samlag, genom hudkontakt.

Vad är HPV?

HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer.

Man räknar med att 80 procent av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång under sitt liv kommer att få infektionen. HPV är mycket vanligt hos unga människor. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv. För några få blir infektionen kronisk.

Hur utvecklar sig en HPV-infektion till cancer?

En kronisk infektion med HPV kan i samverkan med andra faktorer, t.ex. rökning eller p-pilleranvändning, ge allvarliga cellförändringar på livmoderhalsen som i vissa fall kan vidareutvecklas till cancer. Flera tusen kvinnor opereras varje år på grund av cellförändringar.

Vilka symptom får man av HPV?

Oftast får man inga symtom alls. Vissa typer av HPV ger könsvårtor, så kallade kondylom, men dessa orsakar inte livmoderhalscancer. Cellförändringar upptäcks vid cellprovskontroller.

Kan man behandla HPV?

Idag finns ingen behandling mot själva virusinfektionen men cellförändringar kan behandlas.

Kan man få livmoderhalscancer utan HPV?

Nej, forskningen visar att infektion med HPV med största sannolikhet är en förutsättning för att livmoderhalscancer ska utvecklas.

Kan HPV orsaka andra cancerformer?

Alla slemhinnor i underliv och svalg kan drabbas både hos män och kvinnor. Dessa cancerformer är dock ovanliga. Det innebär att även män i vissa fall kan utveckla cancer på grund av en HPV-infektion. Studier pågår för att ta reda på om vaccinet är effektivt mot sjukdom hos män. Vaccinet är idag registrerat för vaccination av pojkar upp till 15 år.

Kan man skydda sig mot livmoderhalscancer?

Genom att använda kondom minskar man risken för att smittas med HPV.

Genom att regelbundet gå på cellprovskontroller kan man upptäcka cellförändringar. Alla kvinnor inom Stockholms län mellan 23 och 60 år kallas för provtagning var tredje till vart femte år.

Mer om HPV-vaccin

Vaccination skyddar mot 2/3 av de virus som orsakar livmoderhalscancer. Vaccinet är mest effektivt när den ges i vid ung ålder. Studier har visat att effekten minskar ju äldre man är vid första vaccinationsdos. Det är viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller även om man är vaccinerad eftersom vaccinet endast skyddar mot vissa HPV-typer.

Kan man behandla cellförändringar med vaccination?

Nej, vaccinet verkar förebyggande och kan inte användas för att behandla cellförändringar. Behandling av cellförändringar sker på annat sätt.

Biverkningar

Som vid all annan vaccination kan man ibland få en rodnad, känna ömhet eller bli svullen på injektionsstället. I enstaka fall kan man få lätt feber. Några allvarliga biverkningar har inte påvisats i de studier som genomförts.

Hur går en vaccination till?

Sedan 1 januari 2015 är ett tvådosschema för Gardacil godkänt för barn i åldern 9-13 med doserna givna med minst 6 månaders mellanrum, se länk nedan till Socialstyrelsens beslutsunderlag avseende tvådosschema.

Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.

Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Fördjupning