Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar på positiva erfarenheter från ett hälsofrämjande arbete i primärvården. Hälsofrämjande insatser har gjorts till befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Sex vårdcentraler har deltagit i arbetet som har pågått mellan 2013 och 2015.
Genom särskilda avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sex vårdcentraler, Wasa i Södertälje, Vårby, Tensta, Husby Akalla, Jordbro och Rinkeby, gett stöd, prövat och utvecklat hälsofrämjande insatser och förhållningssätt. Syftet var att finna former för befolkningsinriktade, hälsofrämjande insatser för primärvården i socialt och ekonomiskt utsatta områden med sämre hälsoläge än övriga områden.

Positiva effekter

Resultatet visar att insatserna har haft positiv effekt både för personalen och för befolkningen. Insatserna har nått grupper som tidigare inte nåtts av vården. De aktiviteter vårdcentralerna valde att fokusera på har varit kopplade till hälsoläget i de områden där vårdcentralerna verkar. Hälsodagar och temaveckor inriktades till exempel på folksjukdomarna diabetes, högt blodtryck och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. För att motverka fetma och övervikt hölls såväl individuella hälsosamtal som grupper med fysisk aktivitet.

Kontakta, informera och motivera

Viktiga uppgifter i det hälsofrämjande arbetet är att ge råd om hälsa och vad som påverkar hälsan på en nivå som är anpassad för mottagaren. Vårdcentralerna arbetar i samverkan med övriga lokala aktörer med att långsiktigt motivera och medvetandegöra individens och befolkningens egna möjligheter att påverka sitt hälsotillstånd genom till exempel ändrade levnadsvanor. Ökad tillgänglighet är också en viktig aspekt i de aktiviteter som bedrivs. Att finnas ute i samhället där människorna i målgruppen finns och att alla aktiviteter måste vara kostnadsfria för dem som deltar. Arbetssättet har utvecklats under tre år med stöd från HSF och går nu under benämningen KIM, Kontakta, Informera, Motivera.

Hela rapporten samt ett faktablad kan laddas ner och beställas från Folkhälsoguiden