Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Arbetet med att förbättra levnadsvanor är ett prioriterat område inom hälso- och sjukvården. I dag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd.

Patienter som inte är tillräckligt fysisk aktiva bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, med särskild uppföljning. Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och det regionala vårdprogrammet för hälsofrämjande levnadsvanor.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

FaR kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Förskrivning av FaR

Legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR för sjukdomar som de har kunskap om. Genom ett personcentrerat samtal kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på träning som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenader, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

På receptet skrivs vilken intensitet som rekommenderas, typ av aktivitet, hur länge vid varje tillfälle och hur ofta. Allt utgår från det resultat som personen vill och behöver uppnå. Hur det har gått med aktiviteten, ska sedan följas upp av den som skrivit receptet.

Vem som har rätt att förskriva FaR regleras inte nationellt utan regionalt av landstingen. Stockholms läns landsting har legitimationskrav och verksamhetschefen är ansvarig för att riktlinjerna för FaR följs. Verksamhetschefen kan fördela uppgiften på lämpliga personer utifrån kompetens, utbildning och erfarenhet.

Ansvar och uppföljning

Förskrivaren ska känna till patientens aktuella hälsostatus, ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som sjukdomsbehandling eller prevention och ha kunskap om beteendeförändring och motivationssamtal.

Ordination av FaR skiljer sig inte i fråga om ansvar eller skyldighet att dokumentera och följa upp jämfört med annan rådgivning eller muntlig ordination.

Förskrivaren ansvarar för att bedömning och ordination av fysisk aktivitet är adekvat i förhållande till patientens sjukdomshistoria och aktuella status. Patienten utför den ordinerade aktiviteten på eget ansvar. Förskrivarens ansvar omfattar inte oförutsedda skador som kan uppstå under den fysiska aktiviteten.

Förskrivaren ansvarar för uppföljning av ordinationen och för dokumentation i patientjournalen. Det enda sättet att veta om patienten kommit i gång med den ordinerade aktiviteten är genom kontakt med patienten. Uppföljning har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för att öka patientens fysiska aktivitetsnivå.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept, FaR, finns i Stockholms läns landsting sedan år 2007.

Regionalt vårdprogram

Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det vänder sig till både öppen vård och sjukhusansluten vård och alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd till förändring av levnadsvanor.

FYSS

Handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är ett stödverktyg för sjukvårdspersonal när de ska rekommendera fysisk aktivitet. FYSS 2017 finns nu tillgänglig. Rekommendationer finns för gravida, barn och ungdomar samt för olika diagnoser. FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som är en självständig delförening inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

FaR-recept

I flera journalsystem går det att skriva recept på FaR. När receptblanketten är ifylld skrivs receptet ut på skrivare och lämnas till patienten.

I Take Care finns receptblanketten under "Nytt". Klicka vidare till "blanketter och formulär". Åtgärden journalförs inte automatiskt.

I Journal III (Profdoc) finns receptblanketten under "Dokument/Ordination av fysisk aktivitet" och då journalförs också åtgärden automatiskt.

Det finns även möjlighet att skriva receptet i Medidoc. Fyll i formuläret, spara det i datorn och ge patienten en pappersutskrift.

Beställ receptblankett på SKL-Kommentus

Receptblanketter kan beställas Kommentus förlags kundservice på 08-709 59 90 eller gå in på deras webbplats. Blankettnumret är 681002/681028.

FaR-dagbok

FaR-dagboken kan med fördel ges till vuxna patienter som får ett FaR, fysisk aktivitet på recept, utskrivet. Dagboken är tänkt att fungera som ett stöd för patienterna att komma igång med, planera och hålla koll på sin fysiska aktivitet.

Här finns rekommendationer, tips och en dagbok om fyra veckor där patienten kan fylla i sitt övergripande mål, sina delmål och sina genomförda aktiviteter.

Dagboken finns i tre versioner:

1. En digital dagbok som patienten kan fylla i på sin dator. Du kan ladda ner PDF-filen här och mejla den till dina patienter. Patienten kan returnera den ifylld till dig inför ett uppföljningsmöte, om ni kommer överens om det.

2. En nedladdningsbar version för egen utskrift i ett behändigt fickformat.

3. Om du vill få tryckta dagböcker skickade till dig kan du beställa dem via halsoframjande.hsf@sll.se
Dit kan du också mejla om du har synpunkter eller får kommentarer på dagboken från dina patienter - så tar vi med det till nästa version.

Aktiviteter och arrangörer - FaR-ledare.se

Aktiviteter som ordineras på recept bedrivs utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Däremot erbjuder vissa aktivitetsarrangörer ett lägre pris och extra stöd till patienter som har fått ett FaR. Ett alternativ kan också vara att ordinera egen aktivitet som är utan kostnad, till exempel promenader, stavgång och joggning.

På webbplatsen FaRledare.se presenteras kvalitetssäkrade aktivitetsarrangörer. De har ett brett utbud av aktiviteter som hälso- och sjukvården och deras patienter kan använda.

Det finns olika sökfunktioner som stöd för att hitta en lämplig aktivitet. Kravet för att aktörerna ska få vara med på FaRledare.se är att de har ledare som genomgått en FaR-ledarutbildning och att aktören är kvalitetssäkrad av Stockholms Idrottsförbund. Vad denna kvalitetsäkring innebär går att läsa på:

Film för förskrivare

Film om FaR

Filmen om fysisk aktivitet på recept, FaR, riktar sig till dig som är vårdgivare. I filmen berättar både FaR-experter, forskare och en patient om vilken nytta FaR kan göra och vilka förutsättningar som gäller.

Vårdgivaren får också stöd och kunskap om hur FaR förskrivs. Syftet med filmen är att inspirera vårdgivare inom Stockholms läns landsting att ta upp frågan om fysisk aktivitet med sina patienter och att skriva ut fler FaR-recept.

 

Patientinformation

Information om vad det innebär att få ett recept på fysisk aktivitet

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Bra mat och rörelse

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Stöd till förskrivare

Beställa FaR-logga

Du som arbetar med fysisk aktivitet på recept får gärna använda den särskilda logga för detta som finns. Du kan till exempel lägga in den på en inbjudan eller power point-presentation.

Loggan finns i tre varianter, en med streckgubbe, en med streckgubbe och text och en hel symbol med streckgubbe, text och färgade ränder. Du beställer den på:

Akademiskt primärvårdscentrum inför och sprider FaR

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har fått i uppdrag att ansvara för införande och spridning av metoden FaR inom Stockholms läns landsting. APC erbjuder utbildning i FaR för vårdgivare.

APC erbjuder också skräddarsydd utbildning i FaR för olika verksamheter. I uppdraget ingår även att skapa nätverk och att arbeta för en övergripande samordning av FaR i Stockholms län. Ett led i detta är att försöka identifiera FaR-samordnare, vars roll är att vara en länk mellan APC och de som på den egna enheten skriver ut FaR.

APC erbjuder nätverksträffar, stegräknare för utlåning och kontinuerlig handledning för FaR-samordnare. Sök på ämne: Levnadsvanor.

Kontakt för utbildningar

FaR:s dag våren 2018

FaR:s dag hösten 2017

FaR utvecklingsprojekt

Läs mer om GIH:s friskvårdslotsmottagning som erbjuder personer som fått fysisk aktivitet på recept, FaR, förskrivet, i samverkan med vårdgivare. Det är ett individanpassat motivationsstöd och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning.

Läs mer

Kontakt

Jenny Sydhoff | Programansvarig HPÖ och FaR, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen