Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl. Patienter i alla åldrar och delar av vårt landsting har rätt till god vård och gott bemötande av kompetent personal.

Stockholms läns landsting har tagit fram två regionala vårdprogram som kan vara ett stöd för dig i ditt arbete. Båda vårdprogrammen ger vägledning och motivation i arbetet med hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Vårdprogrammet (2016) innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vårdprogrammet ger också konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Här kan du ladda ner och beställa vårdprogrammet:

Här kan du ladda ner tidskriften Evidens, medicin och läkemedel (temanummer):

Regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor

Vårdprogrammet (2015) utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Programmet vänder sig till såväl öppen vård som sjukhusansluten vård och alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd till förändring av levnadsvanor. Vårdprogrammet rekommenderar ett personcentrerat förhållningssätt, samtal på olika nivåer och innehåller rikligt med hänvisningar till andra kunskapskällor gällande såväl levnadsvanor och hälsa, som metoder för att förändra levnadsvanor.

Här kan du ladda ner och beställa vårdprogrammet:

Hälsofrämjande levnadsvanor

Vårdprogrammet ger rekommendationer för arbetet med att stödja patienter att förändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Film som snabbt sätter dig in i vårdprogrammets huvudområden:

Kontakt