Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Start övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020. Här hittar du information och stöd för ditt arbete.

I Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ, är den övergripande visionen ”Trenden har vänt – övervikt och fetma minskar i länet”. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska. Läs mer om övergripande mål:

Uppföljning av mål för HPÖ år 2016

För att arbeta i visionens anda har förutom tre konkreta utfallsmål ytterligare process-, intentions- utfallsmål definierats som på olika sätt bidrar till att de övergripande målen uppnås. Läs mer om mål för år 2020 och måluppfyllelse år 2016:

Årsrapporter 2016 från delprojekt inom HPÖ

Delprojekt för metodutveckling och implementeringsstöd erhåller ekonomiskt stöd från handlingsprogrammet.  Verksamheterna sammanfattar år 2016. Läs mer:

 Uppföljning av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013