Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Landstinget ansvarar för att tillhandahålla hjälpmedel till personer som är bosatta i eget boende inom länet.

Inom kommunens särskilda boenden har kommunen och landstinget ett delat ansvar enligt en särskild överenskommelse. 

Ansvaret att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning innebär dessutom att landsting och kommuner dels ska tillhandahålla och finansiera hjälpmedel, dels ha en organisation för att informera om, bedöma behov, prova ut och låna ut hjälpmedel. Det ska även finnas en organisation för service och underhåll av hjälpmedel.

Reglering och kostnadsansvar Storsthlm-SLL

Landstinget och kommunerna får sluta avtal med varandra och/eller med privata aktörer om att utföra vissa uppgifter. 

I Stockholm har Storsthlm (tidigare KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel i ett gemensamt dokument.