Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hjälpmedel för egenvård som används i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal kallas också förbrukningshjälpmedel. De omfattar bland annat näringsprodukter, sårvårdsprodukter, kompressionsmaterial samt hjälpmedel vid inkontinens, diabetes och andning och skrivs ut av bland annat distriktssköterska och dietist. Förskrivningen görs i Beställningsportalen.

Hjälpmedel för kompression och förband/sårvård skickas direkt hem till patienten vid förskrivningen. Hjälpmedel inom områdena inkontinens, diabetes och nutrition skrivs ofta ut med flera uttag. Det innebär att patienten beställer hjälpmedlet vid behov och att det då levereras till hemadressen. Beställningen gör patienten via en e-tjänst på 1177.se eller genom att skicka in en papperstalong.

Det snabbaste och säkraste sättet för patienten att få sina hjälpmedel är att använda e-tjänsten. Där kan patienten också enkelt komma i kontakt med kundtjänst och se information om din förskrivning.

Råd till patienter som drabbades av sommarens leveransförsening

Under sommaren var det leveransproblem för hjälpmedel för egenvård i hemmet. Uppmana gärna patienter som drabbades av försening och var tvungen att köpa hjälpmedel på annat sätt under väntetiden att begära ersättning för utgifterna.

Till och med augusti månad kommer patienter att ersättas för eventuella utlägg för inköp av förbrukningshjälpmedel i öppna handeln, som motsvarar det försenade, ordinerade hjälpmedlet.

För att få ersättning för utlägg ska patienten skicka in originalkvitto tillsammans med en speciell blankett senast 30 dager efter köpet. Blanketten finns på fhh.sll.se (se länk nedan). Eftersom den enbart finns digitalt kan du hjälpa patienter som inte har tillgång till internet genom att skriva ut den till dem.

Om du har frågor om faktura som är daterad före 1 juni 2018 kan du ringa till hälso- och sjukvårdsförvaltningen på telefon 08-123 100 00.

Bra att veta för patienten

E-tjänsten för invånare där de kan beställa hem förbrukningshjälpmedel på 1177 Vårdguiden fungerar som vanligt. Där kan patienten logga in och bland annat se om beställningen är mottagen och vem som är förskrivare. Tyvärr kan man kan inte se när produkterna förväntas levereras.

Kundtjänst hos Förbrukningshjälpmedel i hemmet svarar på patienters frågor om leveranser. Vanliga frågor handlar om beställningen har registrerats och när hjälpmedlen kan levereras. Många ringer till kundtjänst och därför kan väntetiderna tyvärr vara långa. Telefontiderna och bemanningen har förstärkts. Kundtjänst har öppet mellan klockan 8 och 20. Telefonnumret är 08-123 366 50 och e-postadressen fhh.slso@sll.se

Leveranser av hjälpmedel kan komma att delas upp i flera olika försändelser. Detta beror på att innehållet i en leverans ibland finns på olika lager och då skickas ut i delleveranser så fort de finns tillgängliga. I vissa fall skickar man en jämförbar ersättningsprodukt.

Uppdatera kontaktuppgifter till patienter och brukare

Ett vanligt problem vid leveransen av förbrukningshjälpmedel är att kontaktuppgifter till patienter och brukare är inaktuella. Som vårdgivare kan du hjälpa till genom att:

  • se över kontaktuppgifter till patienter och brukare när du gör en beställning
  • kontrollera att det finns uppgifter om portkod
  • påminna patienter och brukare som själva beställer produkter att se över sina kontaktuppgifter
  • påminna patienter och brukare om att vara nåbar på telefon när leveransen ska ske.

Om sommarens leveransstörningar

Sedan 1 juni bedriver landstinget verksamheten i egen regi. Systemet för leveranser fungerade dessvärre inte som det skulle under sommaren och många drabbades av försenade leveranser. Landstinget ser mycket allvarligt på det som hänt och orsakerna till att det kunde bli så här ska nu utredas.

Användbara länkar