Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv.

Primärvård

Gäller för husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, MVC och BVC, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Sjukvårdande behandling 800 kr

* Priserna inkluderar medicinsk service

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Landstingsdriven vård

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för fakturering av vården.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget

Respektive vårdgivare debiterar patienten för utförd vård

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare Pris
Sjukhusens akutmottagningar 2 000 - 3 400 kr (beroende på sjukhus)*
Övriga vårdgivare Enligt vårdavtal**, lokal prislista (KVÅ/DRG)

* Priserna inkluderar all medicinsk service som genomförs inom ramen för akutbesöket. Undantag: På vissa sjukhus tillkommer avgift 200 kr om patienten remitteras till röntgen (samma avgift som för folkbokförda).
** Enligt samma principer som för inomlänspatienter.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt vårdavtal (enligt samma principer som för inomlänspatienter) eller lokal prislista (KVÅ/DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm–Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Medicinsk service

Huruvida patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören eller inte avgörs av om den remitterande enheten har tagit betalt för medicinsk service i samband med vårdtillfället eller inte.

Remitterande enhet

När personer som betalar hela vårdkostnaden själv remitteras till medicinsk service, ska remittenten ange i remissen om leverantören ska fakturera remittenten eller om patienten ska betala undersökningskostnaden direkt till leverantören.

Leverantör av medicinsk service

Om det framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören, ska leverantören debitera patienten hela kostnaden i enlighet med gällande avtal för inomlänspatienter. Remitterande enhet faktureras inte.

Om det inte framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören, ska leverantören skicka fakturan för medicinsk service till remitterande enhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får inte faktureras.

Läs mer