Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Följande taxekoder används i öppenvård vid registrering av utlandssvenskar och utländska patienter.

IntygTaxa
EU/EES- och konventionspatient samt utlandssvensk, då
patienten betalar samma avgift som folkbokförda i länet.
Taxa 04
Patient bosatt utanför EU/EES eller i land med vilket Sverige
saknar sjukvårdskonvention, då patienten betalar hela vårdkostnaden.
Taxa 19

Underlag vid fakturering

Viktigt att komma ihåg:

  • Ta alltid en kopia på patientens pass. För personer från annat nordiskt land är försäkringskort eller ID-handling tillräcklig.
  • Ta alltid en kopia på nödvändiga intyg eller EU-kort (både framsida och baksida) som visar att personen har rätt till vård.
  • Bifoga alltid besökskvitto.
  • Ta alltid reda på fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige. Kom ihåg att ta målsmans namn, adress och födelsedatum då barn och ungdomar under 18 år söker vård.
  • Vid kassaregistrering måste reservnummer användas. Det gäller även utlandssvenskar och personer med så kallade samordningsnummer. Undantaget är ambassadpersonal som tilldelats ett personnummer, se nedan.

Fakturaadress

Olika fakturaadresser gäller beroende på vilket land personen kommer ifrån, om patienten är utlandssvensk eller utländsmedborgare och vården avser närsjukvård eller somatisk specialistsjukvård.

Läs mer