Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Nyttan med stödet

  • Lättare att hänvisa patienter till rätt vårdform utifrån patientens medicinska behov
  • Patientsäker hänvisning
  • Skapar tydlighet i vårdgivares uppdrag och underlättar samverkan mellan vårdgivare
  • Personoberoende hänvisning

Så här fungerar det

Hänvisningssödet är ett symtombaserat kunskapsstöd för att hänvisa patienter rätt i Region Stockholms vårdutbud vid första vårdkontakt. Det innehåller omkring 2 000 symtombeskrivningar med texter och brådskegrader som är kopplade mot ett eller flera vårduppdrag. Stödet är ett komplement till den kliniska bedömningen av patientens symtom.

Frågor och svar

Mer information om Hänvisningsstödet kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen för att kunna komma igång direkt

E-utbildning

Till hösten 2019 kommer en e-utbildning.

Målgrupp

Hänvisningsstödet är avsett att ge legitimerad vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och för att kunna hänvisa till rätt vård.

Bakgrund

Utvecklingen av Hänvisningsstödet har bedrivits i bred samverkan inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Stödet är kvalitetsgranskat av berörda specialitetsråd i Stockholms medicinska råd. Anledningen till att stödet tagits fram är den förändrade strukturen för akut omhändertagande i Region Stockholm med förändrade vårduppdrag som följd och därmed ett behov av gemensamma rutiner.

Beslut om gemensam hänvisning inom regionen

Region Stockholm har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet Hänvisningsstödet. Enhetlig och gemensam hänvisning är en viktig strategi i den strukturen för akut vård och beslutet gäller från och med april 2018.

Kontakt

Mejla frågor och synpunkter till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda. Alla frågor besvaras så snabbt som möjligt under dagtid på vardagar.

hanvisning.hsf@sll.se