Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

På patientens initiativ

En patient har möjlighet att välja offentlig finaniserad primärvård och öppen specialistvård hos vårdgivare i andra regioner under förutsättning att vårdgivaren har avtal med en region samt att eventuella remisskrav uppfyllts.

Planerad slutenvård ska alltid godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ.

I detta fall får patienten själv betala eventuella resor och logi.

Om vården inte finns i Stockholm

Specialistvårdsremiss ska utfärdas då vården saknas i Region Stockholm eller då en ny medicinsk bedömning behöver göras av experter utanför regionen.

När en patient som är bosatt i Stockholms län remitteras till specialistvård i annan region ska specialistvårdsremissen utfärdas av verksamhetschefer vid:

  • Danderyds sjukhus
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Södersjukhuset

Inom sina uppdrag får även verksamhetschefer vid S:t Eriks Ögonsjukhus, Talkliniken Danderyds sjukhus och Logopedmottagningen Rosenlund utfärda specialistvårdsremiss till annan region.

I dessa fall ersätts resor och eventuellt logi.

Specialistvårdsremissen skickas till:

Akut- och förlossningsvård

Vid sluten akutvård och förlossningsvård ska patientens hemregion kontaktas senast inom en vecka efter att patienten tagits in för vård.

Patienter i slutenvård ska överföras till hemregionen så snart det är möjligt med hänsyn till hans/hennes tillstånd.

Kontakt

Relaterad information