Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För en rättssäker prövning av sjukförsäkringsärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall mer än det medicinska underlaget för att kunna bedöma en patients rätt till ersättning eller stöd. En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet och därmed bidra till Försäkringskassans bedömning av patientens arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser.

Sedan 1 april 2018 utförs inom Stockholms läns landsting enbart utredningsformen Aktivitetsförmågeutredningar, AFU.

Försäkringskassans rätt att begära en försäkringsmedicinsk utredning regleras av socialförsäkringsbalken. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har sedan 2010 ingått överenskommelser om att ge ersättning till landstingen som levererat försäkringsmedicinska utredningar. Från och med 1 januari 2019 regleras landstingens ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna i lag.

Det är handläggaren på Försäkringskassan som avgör om en försäkringsmedicinsk utredning behövs i ärendet. Läkare kan inte beställa försäkringsmedicinska utredningar via Försäkringskassan eller direkt av leverantören. Däremot kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom vårdval Primärvårdrehabilitering och vårdval Specialiserad Fysioterapi utföra tester och bedömningar av aktivitets- och funktionsförmåga som ytterligare stöd och underlag till sjukskrivande läkare.

Stockholms läns landstings leverantör av försäkringsmedicinska utredningar

Praktisk information och verktyg

Fördjupningsmaterial

Kontakt för vårdgivare