Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utskrivning under kvällar, helger och nätter

Övergripande informationsmaterial

Inläsningsmaterial

Verksamhetsspecifik information

Metodstöd

Husläkarmottagning

Fallbeskrivningar

Manuell informationsöverföring

Manuell informationsöverföring

I de fall då WebCare inte kan användas kan informationsöverföring av personuppgifter enligt Lag (2017:612) om samverkan ske med fax eller brev.

WebCare

WebCare är en e-tjänst som används för att samordna vårdplaneringen för en patient.

Övergången till en uppdaterad version av WebCare skedde 14 november 2018. I samband med detta började den nya utskrivningsprocessen att gälla.

WebCares utbildningsmiljö

Eftersom WebCare har uppdaterats har också WebCares utbildningsmiljö reviderats.

På Lärtorget finns e-utbildningar i WebCare:

Användarstöd

Uppdaterad funktionsbeskrivning av WebCare samt frågor och svar, som gäller från 14 november 2018, hittar du här:

Informationssida om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Patientinformation

Informationsfoldern Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går attt beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna.

Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin

Läs mer

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.