Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utskrivning under sommarperioden

Den ansträngda vårdplatssituationen inför sommaren gör det särskilt viktigt att utskrivningsklara patienter får komma hem och inte blir kvar på akutsjukhusen och inom geriatriken längre än nödvändigt. Mer konkret så är det vid vårdövergångar som behovet av fungerande samarbete blir extra stort. God samordning behövs mellan alla berörda aktörer för att den enskilde ska få en bra utskrivningsprocess även under sommarperioden. Enligt de gemensamma rutinerna för utskrivningsprocessen ska planeringen för utskrivning påbörjas i ett tidigt skede när den enskilde blivit inskriven på sjukhus.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

Utskrivning under kvällar, helger och nätter

Utskrivning under kvällar, helger och nätter

Här finns kontaktuppgifter till jourverksamheter inom kommuner och hemsjukvården under kvällar, helger och nätter samt en beskrivning av vilket uppdrag respektive verksamhet har. Uppdaterat 1 juli 2019.

Övergripande informationsmaterial

Inläsningsmaterial

Verksamhetsspecifik information

Metodstöd

Husläkarmottagning

Fallbeskrivningar

Manuell informationsöverföring

Manuell informationsöverföring

I de fall då WebCare inte kan användas kan informationsöverföring av personuppgifter enligt Lag (2017:612) om samverkan ske med fax eller brev.

WebCare

WebCare är en e-tjänst som används för att samordna vårdplaneringen för en patient.

Övergången till en uppdaterad version av WebCare skedde 14 november 2018. I samband med detta började den nya utskrivningsprocessen att gälla.

WebCares utbildningsmiljö

Eftersom WebCare har uppdaterats har också WebCares utbildningsmiljö reviderats.

På Lärtorget finns e-utbildningar i WebCare:

Användarstöd

Uppdaterad funktionsbeskrivning av WebCare samt frågor och svar, som gäller från 14 november 2018, hittar du här:

Informationssida om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Patientinformation

Informationsfoldern Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går attt beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna.

Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin

Läs mer

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.