Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, vård i hemmet, dagvård, sluten vård och ger också konsultationer. Vården ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år med psykisk sjukdom och/eller störning, som utgör hinder för personlig växt och mognad, och deras familjer. Problemen hos barnet/ ungdomen ska vara av sådan omfattning och intensitet att de kräver barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård.

Patientens fria val

Inom Stockholms läns landstings gäller valfrihet till psykiatrisk specialistvård vilket innebär att patienter har rätt att söka psykiatrisk specialistvård inom hela länet och att vårdgivarna har skyldighet att underlätta patienternas valfrihet. De ska även beaktas vid patientens önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges.

Vårdgivare med ett geografiskt områdesansvar – lokal öppenvård

BUP-mottagningarna har ett differentierat utbud med akut och planerad vård samt ger konsultationer. Vården utgör basen för den samlade barn och ungdomspsykiatrin på specialistnivå och innebär att första bedömning görs här och är den verksamhet där flertalet patienter tas omhand. Efter bedömning kan öppenvård vid behov aktualisera för vård inom mellanvård eller specialenheter
Utifrån patientens vårdbehov ska en flexibel åldersgräns, 16-20 år tillämpas mot den psykiatriska vården för vuxna.

Det geografiska områdesansvaret, som är knutet till öppenvårdsmottagningarna, innebär såväl generella som specifika konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område, inom vilket verksamheten också är belägen. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ingår också. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt valfrihetsreglerna.

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • akut- och planerad öppenvård enligt HSL och LPT.
   (HSN 2017-0873 avtalsnummer 7626)

Områdesansvaret är knutet till BUP-mottagningarna enligt följande:

 

Öppenvårdsmottagning

 

Områdesansvar

BUP Danderyd

Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm

BUP Sollentuna

Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

BUP Täby

Täby, Österåker

BUP Brommaplan

Bromma, ,Hässelby-Vällingby, Ekerö

BUP Jakobsberg

Järfälla, Upplands Bro

BUP Kungsholmen

Kungsholmen, Norrmalm Östermalm

BUP Solna

Solna, Sundbyberg

BUP Ektorp

Nacka, Värmdö

BUP Farsta

Farsta, Skarpnäck, Vantör

BUP Globen

Enskede-Årsta, Södermalm

BUP Huddinge

Huddinge

BUP Skärholmen

Skärholmen, Liljeholmen, Älvsjö, Hägersten

BUP Södertälje

Södertälje, Salem, Nykvarn

 

 Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • BUP Handen. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Tyresö, Haninge och Nynäshamn
  (HSN 2016-4839 avtalsnummer 11317)

 • BUP Botkyrka. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL.
  Områdesansvaret omfattar Botkyrka
  (HSN 1302-0147 avtalsnummer 10006)

 • BUP Järva. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 1302-0146 avtalsnummer 10005)

 Vårdgivare med specialiserad vårdverksamhet

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • Akutverksamhet med öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT.
  Dygnet-runt-verksamhet på Sachsska barnsjukhuset.
  (HSN 2017-0799 avtalsnummer 7627)

 • Öppenvård vid specialenheter gällande:
  döva och hörselskadade, finskspråkiga familjer, traumarelaterade tillstånd med komplex symtombild och hög svårighetsgrad, autismspektrumstörning, OCD och OCD-relaterade tillstånd samt dialektisk beteendeterapi för vissa tillstånd.
  Målgrupperna definieras framför allt utifrån svårighetsgrad och grad av komplexitet. Konsultationer och kompetensspridning till all barn- och ungdomspsykiatri ingår också.

  Mellanvård finns för barn med mer omfattande behov än poliklinisk mottagningsvård.
  Patienterna tas emot efter remiss från barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar med områdesansvar.
  (HSN 2017-0799 avtalsnummer 7627)

Ericastiftelsen

 • Huvudsaklig behandlingsform är psykoterapi i öppenvård. Dagvård ges med gruppverksamhet. Målgrupp är barn- och ungdomar yngre än 25 år med behov av psykoterapi där problem kvarstår trots tidigare pedagogiska, stödjande eller behandlande åtgärder.
  Ett kunskapsuppdrag ingår gentemot övrig barn- och ungdomspsykiatri.
  (HSN 2017-0900 avtalsnummer 8005)

Terapikolonierna Magelungen AB 

 • Sommarkoloniverksamhet i Stockholms Skärgård utifrån en miljöterapeutisk modell i form av gruppbehandling med fokus på relationer. Remiss krävs från BUP-mottagning.
  (HSN 2016-3484 avtalsnummer 5667)

Rapporteringsanvisningar

Kontakt för vårdgivare

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms läns landsting.

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom.

Vägledningsdokument depression och nedstämdhet

Riktlinjer om konsultation från BUP till BMM och BVC

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning

Övervikt och fetma

Avtalsinformation, övriga psykiatriska vårdområden