Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vårdval Norrtälje ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för allmänheten att välja vårdgivare. Vårdvalet bygger på Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Både etablerade och nystartade företag kan när som helst ansöka om att bli godkända för att bedriva vård inom ett vårdområde som är upphandlat enligt LOV. Ansökan görs per mottagning och beslut fattas av förbundsdirektionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inom fyra månader.

För att bli godkänd vårdgivare ska ditt företag uppfylla en rad olika villkor, som finns beskrivna i förfrågningsunderlagen (se nedan). Det kan till exempel vara en stabil ekonomi och ändamålsenliga lokaler. Efter godkännandet skriver direktionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg ett avtal med mottagningen.

Om en leverantör inte uppfyller kraven kan avtalet sägas upp. Företag som driver flera mottagningar måste ansöka om godkännande för var och en av sina mottagningar.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökningsblanketter, förfrågningsunderlag med uppställda krav och annan information finns under respektive vårdvalsområde.

Inbjudan finns också på Kammarkollegiets webbplats:

 Så här gör du:

  • Gå igenom förfrågningsunderlaget. Där hittar du en beskrivning av verksamheten inom vårdvalsområdet och vilka allmänna och uppdragsspecifika krav som ställs.
  • Gör en plan för hur du tänker driva ditt företag utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Planera för att kunna komma igång med verksamheten så snabbt som möjligt efter eventuellt godkännande.
  • Fyll i och underteckna ansökningsblanketten i förfrågningsunderlaget. Därmed har du gått med på att följa de krav som finns för verksamheten.

Skicka din ansökan till:

Beslut:

  • Du får en bekräftelse från förvaltningen via e-post om att ansökan har mottagits. Inom fyra månader får du besked om godkännande eller avslag.
  • Beslutet fattas av förbundsdirektionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Om din ansökan blir godkänd så tecknar du ett avtal med förbundsdirektionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje enligt Lagen om valfrihetssystem LOV.

Frågor om godkännande

Frågor om godkännande av vårdgivare ska ställas per e-post till:

vardval@norrtalje.se

Om kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg är ansvarig beställare av sjukvård i Norrtälje, särskilda boenden och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Kommunalförbundet är också ansvarig myndighet för handläggning av biståndsbeslut gällande äldre och personer med funktionsnedsättning. Vårdbolaget TioHundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Läs mer om kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på norrtalje.se

Kontakt för vårdgivare