Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ansökan görs per mottagning, eller i några fall, per geografiskt område. Sökande som godkänns av landstinget skriver ett avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen där man förbinder sig att följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget. Avtalet kan sägas upp om mottagningen inte lever upp till kraven.

Landstinget bestämmer vilka nya verksamheter som ska upphandlas inom Vårdval Stockholm i framtiden.

Vårdval Stockholm ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för allmänheten att välja vårdgivare. Vårdvalet bygger på lagen om valfrihetssystem, LOV.

Det innebär dels att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag. Fri etablering betyder att alla sökande som uppfyller kraven har rätt att teckna ett avtal och starta verksamhet inom vårdvalet.

Sedan starten 2008 har ett stort antal vårdvalsområden tillkommit inom primärvård, rehabilitering och specialiserad vård. Såväl etablerade som nystartade företag kan när som helst ansöka om att bli godkända för att bedriva vård inom sådant område.

Förfrågningsunderlag

Ansökningsblanketter, förfrågningsunderlag med uppställda krav och annan information hittar du under respektive vårdavtalsområde.

Avtalsinformation för vårduppdrag listade a-ö

Information till dig som vill ingå avtal med Stockholms läns landsting eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Ansökan om godkännande

Du hittar inbjudan till vårdvalet under respektive vårdvalsområde via länken ovan och via det nationella upphandlingsstödets webbplats: Valfrihetswebben (länk nedan).

Ansökningsprocessen:

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget. Här hittar du en beskrivning av verksamheten inom vårdvalsområdet och vilka allmänna och uppdragsspecifika krav som ställs.
 • Gör en plan för hur du tänker driva ditt företag utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Planera för att kunna komma igång med verksamheten så snabbt som möjligt efter eventuellt godkännande.
 • Fyll i och underteckna ansökningsblanketten i förfrågningsunderlaget. Därmed har du gått med på att följa de krav som finns för verksamheten.
 • Skicka den ifyllda blanketten i två exemplar till:

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Box 6909
  102 39 Stockholm

  Du får en bekräftelse från förvaltningen via e-post om att ansökan har mottagits.
 • Inom fyra månader får du besked om godkännande eller avslag. Beslutet fattas av en av landstingets tre politiskt tillsatta sjukvårdsutskott. Om din ansökan blir godkänd så tecknar du ett avtal med landstinget enligt lagen om valfrihetssystem LOV.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om vårdval och godkännande kan ställas per e-post till:

Relaterad information

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.