Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsuppdrag. De verksamheter som kan ansöka om uppdraget är Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård.

Tilläggsuppdraget omfattar barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk sjukdom.

Godkända vårdgivare

Ansökan och tilläggsavtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.

Ansökningar tas emot löpande och det är olika ansökningsblanketter för husläkarmottagningar respektive barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Tilläggsavtal som gäller till och med 17 december 2018

Checklista

Rapportering

Uppföljning

Fakturering

Vägledningsdokument

Husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos barn och unga, Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa, ska följa de vägledningsdokument som tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ansvariga för dokumenten

Arbetsprocessen med dokumenten har letts av en projektledare från Vårdgivarstöd, Stöd för evidensbaserad medicin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Texterna har tagits fram av en författare eller en mindre skrivargrupp, samt reviderats och förankrats hos en referensgrupp. Dokumenten har slutligen granskats av berörda Specialistsakkunniga, Spesak. Av respektive vägledningsdokument framgår vilka som deltagit i framtagandet av dokumenten.

Innehåll

Vägledningsdokumenten beskriver bland annat vårdnivå och samverkanspartners, symtom, epidemiologi, riskfaktorer, utredning, differentialdiagnostik, behandling och uppföljning.

Viktiga överenskommelser/riktlinjer att följa

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Du som har avtal med SLL vänder dig med frågor till:

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.