Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad cancerrehabilitering och bedrivs av multiprofessionella team i inneliggande veckovård måndag till fredag under en eller två veckor i följd.

Målet är att de patienter som rehabiliteras ska få stöd i att bearbeta sin sjukdom för att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå och få en så god livskvalitet som möjligt.

Målgruppen omfattar patienter med cancersjukdom som efter avslutad primärbehandling har behov av en period med planerad specialiserad cancerrehabilitering. Patienterna ska vara 18 år eller äldre och komma från eget boende samt vara folkbokförda i Sverige.

Läs mer om uppdraget i förfrågningsunderlaget under rubriken Ansökan och Förfrågningsunderlag.

Godkända vårdgivare

Planerad specialiserad cancerrehabilitering är vårdval. Se godkända vårdgivare nedan:

Remissblankett

Remiss för planerad specialiserad cancerrehabilitering finns i journalsystemet TakeCare och skickas digitalt till den vårdgivare patienten valt.

För vårdgivare som inte är anslutna till TakeCare finns en särskild remissblankett. Remiss skickas till den vårdgivare som patienten valt, se dokument med adress- och kontaktuppgifter till godkända vårdgivare.

Ansökan om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller för vårdval planerad specialiserad cancerrehabilitering.

Förfrågningsunderlag 2019

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 februari 2019.

Förfrågningsunderlag 2018

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 november 2018.

Checklistor för ansökan

Rapportering och ersättning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning och för att uppföljningen ska fungera behöver du rapportera in vårdkontakter till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 november 2018.

Uppföljning

Uppföljningsplan

För vårdval planerad specialiserad onkologisk rehabilitering. Gäller från och med 1 november 2018.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare