Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Tjänsterna är kostnadsfria och kan ses som ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare i hela landet utföra sina vårdärenden på tider som passar hen själv samt läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

Det finns en mängd olika e-tjänster och nya e-tjänster utvecklas löpande. Några e-tjänster är gemensamma och tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm. En del av e-tjänsterna kan kopplas till dig som vårdgivare.

Säker ingång till vården

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Personuppgifterna är skyddade så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet. Stark autentisering används och all information är krypterad.

E-tjänster kopplade till dig som vårdgivare

Nedan framgår vilka e-tjänster du som vårdgivare kan ansluta till din mottagning. Vilka e-tjänster du som vårdgivare ska erbjuda invånarna genom 1177 Vårdguidens e-tjänster framgår i avtalet mellan din mottagning och Region Stockholm. Din mottagning kan med fördel erbjuda fler tjänster från den befintliga listan.

Ansluta mottagning

 

Läs mer om hur du kan ansluta din mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster nedan. Här finns också blanketter och adresser.

Anslut administratör

Är du vårdpersonal och behöver ha behörighet till en mottagning som är ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster? Kontakta då behörig administratör på din mottagning. Om den rollen saknas kan versamhetschef/enhetschef för mottagningen skicka in begäran om behörighet via e-post till forvaltning1177.hsf@sll.se

Anmälan ska innehålla:

  • att den gäller begäran om behörighet som lokal administratör på mottagning
  • uppgifter om mottagningen (namn och HSA-id)
  • uppgifter om beställaren (namn och HSA-id)
  • uppgifter om den som ska ha behörighet (namn och HSA-id).

För mottagningar som ännu inte är anslutna till e-tjänster ansöker du om behörighet som administratör i samband med att mottagningen aktiveras.

Avsluta anslutning

Om en mottagning inte längre ska vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster fyller du i och skickar in blanketten för inaktivering. Observera att du först behöver hantera alla inkomna ärenden, se instruktioner på blanketten.

Vårdgivare i primärvården kan även använda tjänsten ListOn för att hantera bland annat registering och listning av patienter.

ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

Övriga e-tjänster

Förutom de e-tjänster som en vårdgivare gör tillgängliga för sina patienter har invånarna tillgång till fler tjänster på 1177.se. Några av dem är tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm.

Fler övriga tjänster

Boka om tid för mammografi
Alla kvinnor som får en kallelse med posten till mammografiscreeening får samma kallelse i sin inkorg i tjänsten. Om tiden inte passar kan en ny tid bokas via inkorgen.

Boka tolk
Invånare kan beställa tolk till döva, vuxendöva samt för personer med dövblindhet och hörselnedsättning, för egen räkning eller till en anhörig. Det kan gälla teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

Registrera i Svenska Reumatologregistret
De som har ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan registrera sina mätningar av sjukdomen i Svenska Reumatologiregistret.

Se information om recept och läkemedel
Patienter kan se aktuella recept och ta del av sin läkemedelsförteckning, som visar alla läkemedel som hämtats ut på recept de senaste 15 månaderna. Det går även att se läkemedelskostnader under den aktuella högkostnadsperioden.

Vem kan logga in på 1177.se och hur?

Det finns olika sätt för invånare att logga in på 1177.se. Information om detta finns på

Information och marknadsföring

När din mottagning har anslutit sig till någon av 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer de tillgängliga e-tjänsterna att synas under ditt kontaktkort på 1177.

Läs mer om hur ni kan informera era patienter om 1177 Vårdguidens e-tjänster nedan. Här hittar ni aktuellt marknadsföringsmaterial kring e-tjänster kopplade till vårdgivare samt till övriga e-tjänster på 1177.se.

Utbildnings- och informationsmaterial vårdpersonal

Det finns informations- och utbildningsmaterial kring hur personal ska arbeta i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Materialet riktar sig till behörigheterna lokal administratör, ärendemottagare och ärendehanterare.

  • Lokal administratör: Den som hanterar mottagningens inställningar och behörigheter.
  • Ärendemottagare: Den som tar emot och fördelar ärenden.
  • Ärendehanterare: Den som besvarar ärenden.

Lathundar

Nya funktioner och ändringar

Presentationsmaterial

Informationsfilmer och manualer

På inera.se finns mer information för respektive behörighet. Klicka på länkarna nedan för att nå det.

Support vårdpersonal

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-251010.

Vid frågor om anslutning går det också bra att kontakta forvaltning1177.hsf@sll.se