Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En del av samtalen till 1177 Vårdguiden som kommer in under kvällar, helger och nätter, besvaras enligt avtalet av rådgivningspersonal med svensk sjuksköterskelegitimation som arbetar hos vårdgivarens underleverantör i Thailand. Det är vissa av dessa samtal som varit åtkomliga för obehöriga. MedHelp har uppgett till Region Stockholm att servern de inspelade samtalen lagrats på är placerad i Sverige där driften också sköts samt att de har stoppat möjligheten till åtkomst till servern.

Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 27 februari hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en extern granskning av den del i avtalet med MedHelp som berör informationssäkerhet. Syftet är att granska hur både MedHelp och förvaltningen uppfyllt avtalet kring informationssäkerhet samt vilka åtgärder som krävs av parterna.

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen sparas för att i efterhand till exempel kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient. Uppgifterna omfattas av patientdatalagen. MedHelp är, precis som övriga vårdgivare, skyldig att säkra att uppgifter om patienter inte når obehöriga.

Det här kan du som vårdgivare svara dina patienter

För att underlätta för dig som får frågor från patienter finns här vanliga frågor och svar. Du kan också berätta för patienterna att information publiceras löpande på 1177.se. Det går också att ringa till 1177 på telefon och välja knappval 9 för att få svar på frågor kring de inspelade samtalen.

Vad har hänt?

Det var på måndagen den 18 februari som det blev känt att inspelade rådgivningssamtal som MedHelp tagit emot har varit åtkomliga för obehöriga. En del av de samtal som kommer på kvällar, helger och nätter besvaras enligt avtal av rådgivningspersonal med svensk sjuksköterskelegitimation som arbetar från Thailand. Det är inspelningen från vissa av dessa samtal som har varit åtkomliga för obehöriga.

Hur kommer det sig att samtalen sparas och vad används informationen till?

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen och andra journalanteckningar sparas av patientsäkerhetsskäl för att information om den som ringer in ska finnas kvar om personen ringer igen. Det handlar också om att i efterhand kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient eller utreda om något gått fel i vården.

Vet man vilka inspelningar som obehöriga haft tillgång till?

Flera myndigheter granskar och utreder händelsen. Förutom att Region Stockholms tillsätter en extern granskning har Datainspektionen meddelat att de kommer att granska händelsen och polisen undersöker om ett brott kan ha begåtts.

Går det att radera inspelade samtal?

Inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen är enligt patientdatalagen en del av patientjournalen. Samtalen ska därför behandlas utifrån de lagar och förordningar som gäller för patientjournaler. Om du önskar radera hela eller delar av din journal, t.ex. inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon, kan du göra en ansökan om detta hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ansökan hittar du här:

Det krävs att du har goda skäl för att radera delar eller hela din journal. Det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. När en journal förstörs innebär det att också alla kopior förstörs. En av nackdelarna är att det till exempel gör det svårare att begära ersättning om du har fått en vårdskada, eftersom uppgifter om händelsen kan saknas.

Kan någon obehörig fått tillgång till journaler som förts vid samtal till sjukvårdsrådgivningen?

Den skriftliga journalföringen som sjuksköterskan gör efter rådgivningen ligger i ett annat system, separerat från de inspelade ljudfiler som fanns tillgängliga för obehöriga.

Har patienterna fått fel vård?

Det finns inga uppgifter om att någon fått fel vård på grund av det som hänt utan det som hänt är att obehöriga kommit åt vissa inspelade telefonsamtal.

Hur gör man för att ta del av sin patientjournal?

Du kan ta kontakt med den mottagning, avdelning eller den enhet där du fått vård och begära ut sin patientjournal. Du kan också läsa och få tillgång till delar av dina journaler från de vårdgivare som är anslutna till journalen på nätet genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se.

Hur vet jag att det är tryggt att ringa 1177 Vårdguiden igen?

Att vissa inspelade samtal har varit tillgängliga för obehöriga är mycket allvarligt men en ovanlig händelse. MedHelp har uppgett att de har stoppat möjligheten till åtkomst till den server där de inspelade samtalet lagrats. Man kan alltid ringa 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden hjälper dygnet runt.

Region Stockholm följer regelbundet upp den medicinska kvaliteten och tillgängligheten för sjukvårdsrådgivningen på telefon.

Vilka åtgärder gör Region Stockholm?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsätta en extern granskning av den del i avtalet med MedHelp som berör informationssäkerhet. Syftet är att granska hur både MedHelp och förvaltningen uppfyllt avtalet kring informationssäkerhet samt vilka åtgärder som krävs av parterna.

Region Stockholm har fått rapporter från MedHelp som beskriver händelsen med de inspelade samtalen som varit tillgängliga på nätet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer nu att be MedHelp komplettera och svara på en rad frågor.

Vet man vilka konsekvenser händelsen har fått?

Vårdgivaren MedHelp genomför en teknisk analys av händelsen (en s.k. IT-forensisk analys). Datum för när de kan presentera denna är inte klart. Den IT-forensiska analysen är inte del av den incidentrapport som lämnats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det är först när den IT-forensiska analysen har presenterats som konsekvenserna av händelsen kan överblickas och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta ställning till vidare åtgärder.

Hur får man mer information?

Informationen på 1177.se uppdateras löpande. Ännu är det oklart hur stor omfattningen av det inträffade är eller vilka som berörts och att få svar på dessa frågor är högsta prioritet. Det går också att ringa till 1177 på telefon och välja knappval 9 för att få svar på frågor kring de inspelade samtalen.

Publicerade nyheter