Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Nyttan med tjänsten

Patienterna kan genom e-tjänsten Journalen få tillgång till viss information ur sina journaler. Att ta del av journalinformation kan stärka patientens delaktighet i sin vård och kan även ge bättre vårdresultat.

Vad visas i Journalen och från när

Från TakeCare visas

 • Journalanteckningar
 • Provsvar från klinisk kemi som skickas och besvaras på samma remiss
 • Diagnoser
 • Bokade vårdbesök

Från Cambio Cosmic visas

 • Journalanteckningar
 • Blodprover och radiologisvar
 • Diagnoser
 • Kontakter
 • Läkemedel (läkemedelsinformation från 14 juni 2017 och framåt)

Från Obstetrix visas

 • Inskrivningsinformation, en del av MHV1
 • Graviditetskontroll, en del av MHV2
 • Tidigare graviditeter, ej abort
 • Slutanteckning, sökordet Sammanfattning

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Övrig journalinformation kan patienten som tidigare beställa papperskopia av.

Vem kan läsa information i  Journalen

 • Personer över 16 år kan läsa sin information i Journalen. Barn från 13 år kan efter samråd få åtkomst till Journalen.
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Vårdnadshavare kan efter samråd få förlängd åtkomst även efter det att barnet fyllt 13 år.

Tillgång till Journalen kan begränsas eller utökas

Om behov föreligger finns det möjlighet att ta bort åtkomsten till e-tjänsten Journalen, så kallad försegling, eller att ge utökad åtkomst. Då används någon av blanketterna som presenteras nedan.

Försegling av Journalen; helt eller delvis

Det är möjligt att försegla journalinformation från en viss vårdenhet så att information från den mottagningen/avdelningen inte syns i Journalen. Vårdpersonal gör detta med blanketten "Försegling och upplåsning av försegling" nedan. I blanketten anges vilken eller vilka enheter som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Patienter kan själva försegla hela sitt konto i Journalen och därmed stänga all åtkomst till journal via nätet. Detta görs i menyn Alternativ/Försegla konto när hen är inloggad i Journalen. Patienten kan inte själv ta bort förseglingen, utan begäran om upplåsning görs hos vårdgivare där patienten legitimerar sig. Vårdpersonal tar fram blanketten "Försegling och upplåsning av försegling" nedan och patienten fyller i den.

Patient som vill försegla sitt konto i Journalen, och därmed stänga all åtkomst till e-tjänsten Journalen, men inte kan eller vill göra det själv kan få hjälp av vårdpersonal som då använder blanketten nedan.

Obs! En försegling av information i e-tjänsten Journalen är inte detsamma som en spärr i journalsystemet. Journalinformation som är spärrad i journalsystem syns inte i e-tjänsten Journalen.

Försegling om åtkomst är till men för patient

Om det är till men för patienten att ha åtkomst till sin information i Journalen kan patientens journal förseglas på initiativ av sjukvården. Då anges vilken eller vilka enheter som ska förseglas (alternativ hela Journalen). En tidsperiod kan också väljas. Det görs på blanketten nedan.

Vårdnadshavares och barns utökade/begränsade åtkomst

Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Verksamhetschef kan, efter samråd med vårdnadshavare och barn, ge vårdnadshavare förlängd åtkomst till Journalen även efter det att barnet fyllt 13 år.

Barn mellan 13 och 16 år kan efter samråd få åtkomst till Journalen. Det görs på blanketten nedan.

I vissa fall kan sekretess gälla mot vårdnadshavaren. För att då ta bort åtkomst till e-tjänsten Journalen används blanketten nedan.

När sekretess gäller mot vårdnadshavare ska även barnets konto på 1177.se låsas. Använd då blanketten nedan. Obs! låsningen kan endast utföras på kontorstid.

Förvaltare/förmyndare kan vara ombud

Legala företrädare som förvaltare/förmyndare kan, som ombud, ges direktåtkomst till en patients information i e-tjänsten Journalen. Bedömningen av om förvaltare/förmyndare ska ges direktåtkomst görs alltid av verksamhetschefen eller av verksamhetschef delegerad medarbetare. Restriktivitet ska råda. Eventuell direktåtkomst handläggs därefter av administratör för Journalen.

Försegling under beredskapstid

Under kvällar, nätter och helger kan det vara aktuellt med två förseglingsåtgärder;

 • försegla en patients journal
 • ta bort vårdnadshavares direktåtkomst till barns journal.

Under beredskapstid ska patientens hela journal förseglas. Ska vårdnadshavares direktåtkomst tas bort görs det för båda vårdnadshavarna.

Vårdpersonal kontaktar sin beredskapsorganisation enligt lokal rutin. Efter kontakt med beredskapsorganisationen skickas en blankett till den lokala verksamhetsnära förvaltningen. För försegling används blanketten "Försegling och upplåsning av försegling", se stycket Försegling av Journalen; helt eller delvis. För att ta bort vårdnadshavares direktåtkomst används blanketten "Borttagning och hävning av borttagning direktåtkomst för vårdnadshavare", se stycket Vårdnadshavares och barns utökade/begränsade åtkomst.

Den lokala verksamhetsnära förvaltningen justerar, om det är nödvändigt, åtgärden på kontorstid, i samråd med aktuell verksamhetschef.

Vissa kan tvingas visa sin journalinformation

Det finns en risk att ungdomar och unga vuxna i utsatta hemmiljöer med inslag av social kontroll och/eller våld kan tvingas visa journalinformation via e-tjänsten Journalen. Det gäller att vara lyhörd och vid behov vidta åtgärder för att information inte ska synas i e-tjänsten Journalen.

Vid funderingar eller frågor om ungdomar och hedersrelaterat förtryck och våld går det bra att kontakta resurscentrumet Origo. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i länet och Polismyndigheten region Stockholm. Hit kan både anställda i vården och ungdomar vända sig.

Stödmaterial för vårdgivare

Presentation av tjänsten (ppt) - stöd vid informationsmöte

Presentation om att tänka på för att skydda utsatta personer

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen för vårdpersonal

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journalen - oavsett journalsystem

Tillämpningar och kompletteringar för e-tjänsten Journalen

Information till patienten

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Engelskt informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter/invånare om e-tjänsten Journalen.

När patienten är inloggad i tjänsten kan hen läsa information under fliken Mer information.

Kontakt

Vill du ansluta dig till Journalen, kontakta lokal support för ditt journalsystem eller mejla till oss.