Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är en nationell teknisk plattform som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram med säker interaktion via nätet.

Stöd- och behandlingsprogrammen skapas i ett designverktyg. De kan bestå av olika delar med text, film, ljud och/eller bild samt formulär i form av till exempel övningar, skattningar, dagbok och/eller aktivitetsplaner.

Stöd och behandling (SoB) är avsedd att användas när vårdgivare/behandlare interagerar med patient i en process där flera kontakter och/eller informationsinsatser kan ske digitalt. Invånare och dess behandlare delar information och processer i programmen via plattformen, inklusive säker meddelandefunktion.

 

Plattformen är ett webbaserat stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring. Plattformen är i dagsläget inte integrerbar med andra informationssystem (exportfunktion finns).

Nyttan

Stöd- och behandlingsplattformen är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Plattformen följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationssystem, bland annat ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv.

Användning av tjänsten kan bland annat främja

 • ökad flexibilitet och tillgänglighet för både invånare och vårdpersonal
 • kortare väntetider och tidsbesparing för både invånare och vårdpersonal
 • mer jämlik vård
 • kvalitetssäkrade och enhetliga processer
 • kvaliteten vid fysiska möten genom förberedelser
 • bättre förutsättningar för uppföljning
 • patientens delaktighet, trygghet och överblick i sin vårdprocess
 • färre papper

Exempel på vårdgivares program i Stöd och behandling

 • KBT-behandling vid ångest, oro, stress, depression, sömnsvårigheter, social fobi, låg självkänsla
 • Psykopedagogik vid asperger/autism
 • Stöd och behandling vid missbruk och alkoholproblem
 • Stöd och behandling vid ätstörningar och övervikt
 • Stöd och självskattning för förbättrade levnadsvanor
 • Stöd vid neuropsykiatrisk utredning
 • Rehabiliteringsprogram vid smärta, stress samt kognitiv nedsättning
 • Processtöd vid sjukskrivning
 • Stödprogram för astma och KOL
 • Pre- och postoperativt stöd vid knä- och höftledsplastik
 • Vårdplan vid cancer
 • Sekundärpreventivt stöd efter hjärtinfarkt

Filmer med exempel

För att visa olika möjligheter med Stöd och behandling hölls en inspirationsdag i oktober 2018. Filmer från de olika presentationerna finns nedan.

Hur når man tjänsten?

 • Vårdpersonal loggar in med e-tjänstekort via webblänk på inera.se.
 • Invånaren loggar in med e-legitimation eller engångskod i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ansvariga

 • Plattformen utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
 • Stöd och behandling förvaltas, införs och samordnas regionalt via avdelningen Digital hälsa och vård på HSF. SLSO har egen lokal förvaltning.

Länkar till mer information

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten, mejla till Linda Ahlqvist