Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

E-remiss innebär att vårdgivare ska kunna skicka och ta emot allmänremisser elektroniskt mellan olika journalsystem. I dagsläget kan remisser bara skickas internt inom ett journalsystem.

E-remiss i pilot

E-remisstjänsten drivs fortfarande i pilotform. Orsaken är tekniska hinder på nationell nivå. En viktig förutsättning är till exempel att utbudstjänsten, där alla vårdgivares vårdutbud ska listas, inte är klar för att implementeras i olika journalsystem.

Nyttan

Att skicka e-remisser

  • effektiviserar remisshanteringen 
  • ökar patientsäkerheten 
  • ökar informationskvaliteten.

När den nya e-remisstjänsten är införd kommer både patienter och vårdgivare att kunna följa remissflödet.

Kontakt