Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det nya samlingsnamnet Janusmed binder tydligare ihop de kunskaps- och beslutsstöd som Region Stockholm tillhandahåller sedan flera år. De heter Janusmed plus ett ord som beskriver ur vilken synvinkel de innehåller information kring läkemedel, t.ex. Janusmed interaktioner. Janusmed integrerad är det nya namnet för det integrerade beslutsstödet Janusfönster.

Nyttan som kunskaps- och beslutsstöden ger

 • bättre patientsäkerhet
 • högre effektivitet
 • kontinuerligt lärande och utveckling för användarna

Kunskaps- och beslutsstöden bidrar också till jämlik vård då läkare får tillgång till den senaste forskningen oavsett var de arbetar.

Kunskaps- och beslutsstödens namn

Direktadresser Vardgivarguiden

 • Vardgivarguiden.se/janusmed
 • Vardgivarguiden.se/interaktioner
 • Vardgivarguiden.se/riskprofil
 • Vardgivarguiden.se/fosterpaverkan
 • Vardgivarguiden.se/amning
 • Vardgivarguiden.se/biverkning
 • Vardgivarguiden.se/aldre
 • Vardgivarguiden.se/njurfunktion
 • Vardgivarguiden.se/kon-genus
 • Vardgivarguiden.se/jmi

Kontakt