Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Om det finns en lokal EK-administratör på din arbetsplats ska du i första hand kontakta den personen. I de fall då det inte finns en EK-administratör kan du kontakta SLL IT genom att använda beställningsblanketterna nedan.

EK

Här hittar du beställningsblanketter för att uppdatera en enhetspost samt för att lägga upp, ändra eller ta bort en personpost. Gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Bild- och funktionstjänsten (BFT)

Bild- och funtkionstjänsten gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

BFT beställning behörighet

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för bild- och funktionstjänsten, men ingen egen EK-administratör

E-frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd, e-frikort, har införts för öppen sjukvård i Stockholms län.

För att vårdpersonal i Region Stockholm ska kunna administrera e-frikort behövs ett medarbetaruppdrag för enheten. Personal som ska hantera e-frikort behöver behörighet. Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter.

Beställning av medarbetaruppdrag:
OBS: Invänta besked om att medarbetaruppdraget har skapats INNAN du skickar in beställningen för behörighet.

Beställning av behörighet:
Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver blanketten för accessroll fyllas i för varje person, dvs. en blankett per person.
OBS: Om du har beställt medarbetaruppdrag för e-frikort ska du vänta tills du har fått besked om att det har skapats innan du beställer behörighet.

Intygstjänsten

Intygstjänsten är en webbaserad tjänst för att skriva elektroniska intyg till olika organisationer såsom till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Intygstjänsten måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för Intygstjänsten i EK. När medarbetaruppdrag är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Följande intyg finns i tjänsten:
- Läkarintyg för sjukpenning (FK7263 ersätts av FK7804)
- Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
- Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
- Läkarutlåtande för sjukersättning
- Transportstyrelsens läkarintyg
- Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Mellanlagringstjänsten (MLT)

Mellanlagringstjänsten (MLT) visar information från två olika källor:

  • Journalinformation från avställda journalsystem som avvecklats.
  • Inskannad dagsaktuell information, så kallade restjournaler, det vill säga pappersbaserad information som exempelvis brev, intyg, remisser och remissvar.

Mellanlagringstjänsten når man via uthoppslänk under ”externa system och tjänster” i TakeCare. För att komma åt information i tjänsten behöver man ha medarbetaruppdrag i EK.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en webbaserad nationell tjänst för sammanhållen journalföring.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda NPÖ måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för NPÖ i EK. För att kunna följa upp loggar i NPÖ (enligt Patientdatalagen) krävs ett medarbetaruppdrag för åtkomst till Ineras säkerhetstjänst.

Pascal

Pascal är en webbaserad tjänst för ordination av dosförpackade läkemedel.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Pascal måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för Pascal i EK. När medarbetaruppdrag är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

EK-administratör

Administratören kan skapa och ta bort personposter, men även se till så att personposter inte blir inaktiva. Administratören kan även uppdatera kontaktuppgifter för personpost samt göra vissa uppdateringar när det gäller enhetspost. Fördelen med att ha en egen EK-administratör är att man själv på ett smidigt sätt kan uppdatera och ändra uppgifter.

En ansökningsblankett behöver först skickas till SLL IT. Därefter blir den tilltänkta administratören kallad att gå en EK-utbildning. Behörighet till EK ges efter utbildningen. Utbildning erbjuds till enheter med fler än fem anställda.

EK-rapportör

En vårdgivare som inte har en egen EK-administratör kan ha en EK-rapportör. En EK-rapportör kan inte själv skapa personposter eller göra uppdateringar, men ansvarar för att rapportera eventuella ändringar om vårdenheten till SLL IT. Det kan till exempel gälla kontaktuppgifter som behöver uppdateras. EK-rapportören ser också till så att det skickas in en beställningsblankett när personpost ska skapas eller ändras.

Kontakt