Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Information och dokument som finns här är riktad till dig som är eTjänstekortansvarig eller administratör för eTjänstekort och EK inom Region Stockholm.

Blanketter och kvittenser

Kvittens från intygsgivare

Ett kvitto på att intygsgivande har skett vid beställning av eTjänstekort. Kvittot ska tas med när eTjänstekort hämtas ut.

Manualer och administration

PIN- och PUK-koder när du har två kort i datorn

Vid problem med att lägga HCC på kort

Ta bort utgångna certifikat/HCC

Regelverk och modeller

RAPS Bilaga 7

eTjänstekortmodellen beskriver organisation, roller och förutsättningar för utgivning av SITHS kort och HCC.

SBC 151-U

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med Svensk standard för identifieringskort - Identitetskort typ ID-1.

Rutiner och snabbguider

Administration av eTjänstekort i SITHSadmin

SITHSadmin är utvecklat för Internet Explorer. Använd inte andra webbläsare när du behöver använda detta system.

Klistra in denna länk i en webbläsare: https://cve.trust.telia.com/ccat

Självadministration av eTjänstekort/SITHS-kort

Klistra in denna länk i en webbläsare: https://cve.trust.telia.com/ccu

Hantera eTjänstekortet

Utbildningar