Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapportera vårdkontakter

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska rapportera den vård som patienterna får enligt Socialstyrelsens anvisningar och gällande Regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Den informationen ligger sedan till grund för regionens rapportering till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den används också i forskning och som underlag för politiska beslut. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa koder även är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning.